Diergeneesmiddelen

Waarom ben je lid van de KNMvD? De KNMvD verzamelt informatie, vertaalt dit naar de praktijk en staat altijd tot jouw beschikking om je te helpen. De kennisbank is een online platform waar (veelgestelde) vragen en bijbehorende antwoorden te vinden zijn over allerlei onderwerpen. In de categorie diergeneesmiddelen vind je meer informatie over de cascaderegeling, diergeneesmiddelenadministratie, antibiotica, opiaten en nog veel meer!

Onder welke voorwaarden mag een dierenarts diergeneesmiddelen voorschrijven?

In de regeling diergeneeskundigen (artikel 5.5) staat dat een dierenarts alleen een recept mag uitschrijven onder de volgende voorwaarden:

  1. de dierenarts kent de omstandigheden waaronder het dier of de groep dieren wordt gehouden
  2. de dierenarts beschikt over de medicatiehistorie van het dier of de groep dieren

Het veterinair tuchtcollege heeft bovendien in haar uitspraken aangegeven dat aan het voorschrijven en verstrekken van diergeneesmiddelen in beginsel onderzoek en diagnose ten grondslag moeten liggen. Een dierenarts mag in geen geval uitsluitend afgaan op de informatie van de houder van dieren.