Diergeneesmiddelen

Waarom ben je lid van de KNMvD? De KNMvD verzamelt informatie, vertaalt dit naar de praktijk en staat altijd tot jouw beschikking om je te helpen. De kennisbank is een online platform waar (veelgestelde) vragen en bijbehorende antwoorden te vinden zijn over allerlei onderwerpen. In de categorie diergeneesmiddelen vind je meer informatie over de cascaderegeling, diergeneesmiddelenadministratie, antibiotica, opiaten en nog veel meer!

Wanneer mag een dierenarts wormmiddelen voor paarden meegegeven?

De eisen aan het voorschrijven van wormmiddelen zijn in 2011 verder aangescherpt door een uitspraak van het Veterinair Beroepscollege. Kortom, een eigenaar kan niet zomaar een wormmiddel bij een willekeurige dierenarts op komen halen.

Wanneer mag een dierenarts wormmiddelen voor paarden wel meegegeven?

  • Als de dierenarts een bedrijf intensief begeleidt. Deze dierenarts weet hoe de dieren gehouden worden en kan aan de hand van onder andere: de huisvesting, het aantal paarden, de leeftijd en de wormbelastinggoed inschatten of ontworming wel of niet noodzakelijk is. De dierenarts kan vervolgens de eigenaar adviseren over de juiste manier van wormbestrijding en de daarbij behorende wormmiddelen.
  • Wanneer een dierenarts minimaal één keer per jaar op locatie komt kan een nieuw bedrijfsbezoek, voor het uitschrijven van een recept, achterwege blijven.
  • De dierenarts heeft het betreffende paard(en) net onderzocht en een mestonderzoek gedaan waaruit blijkt dat een ontworming noodzakelijk is. De eigenaar mag deze komen ophalen. Op basis van het onderzoek stelt de dierenarts een specifiek behandelplan op waar selectieve wormmiddelen onderdeel van kunnen uitmaken. De bevindingen worden vastgelegd in het bedrijfs- of patiëntendossier.

Wanneer mag een dierenarts wormmiddelen voor paarden niet meegeven?

  • Een voor de dierenarts nieuwe eigenaar meldt zich voor een ontworming. In dit geval is er niets bekend over de medicatiehistorie van het paard en de omstandigheden waarin het dier gehouden wordt. Ook als je een volledige anamnese afneemt over de gezondheidstoestand van het dier en de medicatiehistorie, is het niet toegestaan om de ontworming te verstrekken. Je zult eerst een visite moeten afleggen om hier zeker van te zijn.
  • Een voor de praktijk onbekende eigenaar meldt zich voor ontworming en heeft mest bij zich voor onderzoek.. Ook in dit geval mag je de ontworming niet meegeven. Mestonderzoek kan een indicatie zijn voor wormbelasting maar je weet in dit geval nog steeds niets over de medicatiehistorie van het paard en de omstandigheden waarin het dier gehouden wordt. Ook hier voldoet een vragenlijst weer niet.

Maar wat nu als bekende eigenaren met bekende paarden ontworming willen komen halen aan de hand van een uitslag van een mestonderzoek dat niet door jou is uitgevoerd? In dit geval is het wel of niet meegeven van de ontworming ter beoordeling aan de dierenarts. Als deze twijfelt aan de juistheid van de onderzoeken of vindt dat de resultaten niet passend zijn bij het bedrijf, kan er besloten worden de ontworming alsnog niet te verstrekken. Mede vanwege de resistentie tegen bepaalde wormmiddelen heeft de overheid de dierenarts een belangrijke verantwoordelijkheid gegeven als poortwachter. Van de dierenarts wordt verwacht dat hij diergeneesmiddelen op een verstandige manier inzet.