Diergezondheid

Waarom ben je lid van de KNMvD? De KNMvD verzamelt informatie, vertaalt dit naar de praktijk en staat altijd tot jouw beschikking om je te helpen. De kennisbank is een online platform waar (veelgestelde) vragen en bijbehorende antwoorden te vinden zijn over allerlei onderwerpen. In de categorie diergezondheid vind je meer informatie over meldingsplichtige dierziekten, reizen met dieren, vaccineren en titeren.

Wanneer moet ik een rabiës titerbepaling uitvoeren?

Er zijn verschillende scenario’s waarin een rabiëstiter moet worden bepaald:

  • Wanneer een eigenaar een hond/kat/fret mee wil nemen uit een derde land (dus een land buiten de EU, die niet vermeld staat in bijlage II van uitvoeringsverordening 577/2013) naar Nederland of het dier doorvoert door een derde land (voor niet commerciële doeleinden). De test moet uitgevoerd worden in een Europees erkend laboratorium. Als de titer voldoende hoog is getest, rest er nog een wachttijd van 3 maanden voordat het dier ingevoerd kan worden in Nederland.
  • Wanneer een eigenaar zijn hond/kat/fret meeneemt voor niet commerciële doeleinden (bv. vakantie) naar een derde land (dus een land buiten de EU, die niet vermeld staat in bijlage II van uitvoeringsverordening 577/2013) en na de reis weer terugkeert naar Nederland. De test moet uitgevoerd worden in een Europees erkend laboratorium. Let op: de wachttijd geldt niet als het bloedmonster is verzameld in de EU én getest is in een EU gecertificeerd laboratorium én het positieve resultaat is bijgeschreven in het paspoort.