Kwaliteit

De kwaliteit van de dierenarts, wat verstaan we daar eigenlijk onder? Net die ene stap extra, net iets meer dan voldoen aan de toenemende verwachtingen en eisen van cliënten en stakeholders. Op basis van de kennis, kunde en vaardigheden die je opdoet tijdens de opleiding, in de praktijk en via bij- en nascholing. Vragen en antwoorden rondom kwaliteit vind je hier.

Wat heeft het CKRD te maken met richtlijnen?

Dierenartsen die zich registreren in het CKRD – Centraal kwaliteitsregister Dierenartsen – committeren zich aan de richtlijnen van de KNMvD. De KNMvD betrekt de beroepsgroep zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van het CKRD. Zo bepalen dierenartsen zelf de inhoud van de richtlijnen. Deelname aan het CKRD is bovendien vrijwillig.