Wat is een Mobiele Dodingsunit (MDU)?

De MDU is een mogelijke oplossing om dieren die niet voor noodslachting in aanmerking komen (want er is geen sprake van een ongeval), wel slachtwaardig zijn, maar niet transportwaardig zijn, toch te kunnen slachten. Eind 2018 gaf minister Carola Schouten toestemming voor een pilot met de MDU. Deze pilot is inmiddels geëvalueerd en het Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO) heeft aan de hand van deze pilot een advies uitgebracht over het gebruik van de MDU.

De minister geeft in haar brief aan de Tweede Kamer aan voor de zomer van 2020 een besluit te nemen over structurele inzet van de MDU.