Kwaliteit

De kwaliteit van de dierenarts, wat verstaan we daar eigenlijk onder? Net die ene stap extra, net iets meer dan voldoen aan de toenemende verwachtingen en eisen van cliënten en stakeholders. Op basis van de kennis, kunde en vaardigheden die je opdoet tijdens de opleiding, in de praktijk en via bij- en nascholing. Vragen en antwoorden rondom kwaliteit vind je hier.

Wat is er recent veranderd aangaande het veterinair toezicht op melkveebedrijven?

De EU-controleverordening 854 is eind 2019 overgegaan in de Officiële Controle Verordening (OCR). Eén van de uitgangspunten van de OCR is dat officiële controles en andere officiële activiteiten door de bevoegde autoriteit worden uitgevoerd. Onder de OCR is het voor bevoegde autoriteiten ook mogelijk om bepaalde taken in verband met officiële controles te delegeren aan natuurlijke personen, waaronder dierenartsen. Als gevolg van wijzigingen in de Europese wetgeving heeft de Minister voor Medische Zorg in zijn besluit d.d. 2 december 2019 aangekondigd dat het uitvoeren van de officiële controles op melk- en colostrumproductiebedrijven moet worden verricht door iedere dierenarts die is aangesloten bij de Stichting Geborgde Dierenarts. Deze officiële controleverordening vereist namelijk een onafhankelijke positie van de dierenarts.