Wat kun je nog meer doen om bij uitgifte van een EU paspoort duidelijk te maken dat het dier uit het buitenland afkomstig is of de herkomst van het dier onbekend is?

Het gebeurt wel eens dat voor dieren afkomstig uit het buitenland, wordt verzocht om de opmaak van een nieuw (Nederlands) EU-paspoort. Deze dieren kunnen vervolgens met dit nieuwe Nederlands EU-dierenpaspoort worden doorverkocht als zijnde van Nederlandse afkomst.

Om te zorgen dat over de herkomst van het dier geen verwarring ontstaat, kan je hier rekening mee houden bij het invullen van ‘Rubriek I. Gegevens van de eigenaar’. Je kunt hier bijvoorbeeld aangeven dat de eerste eigenaar onbekend is. Bij ‘Land/Country’ kun je het land van herkomst noteren als dit bekend is, of onbekend/unknown. Bij tweede eigenaar vul je vervolgens de huidige eigenaar in. Op deze manier wek je niet de indruk dat dit dier in Nederland geboren is en is dit ook sneller duidelijk voor een eventuele nieuwe eigenaar bij het nalezen van de gegevens in het paspoort.