Volksgezondheid

Op deze pagina vind je informatie over COVID-19. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Wat zijn de adviezen voor werkgevers omtrent COVID-19?

Werkgevers hebben te maken met bezorgde werknemers en/of zieke werknemers. Het advies is om daar waar mogelijk werknemers thuis te laten werken.
Indien thuiswerken niet mogelijk is, worden werknemers geacht naar het werk te komen. Op de werkvloer gelden de gebruikelijke adviezen omtrent hygiëne die men in acht dient te nemen (zie hiervoor de informatie van het RIVM). Voor werknemers die last hebben van milde gezondheidsklachten als niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden geldt dat ze thuis moeten blijven (en bij ergere klachten zoals meer dan 38 graden). U zult deze werknemers ziek moeten melden als thuiswerken niet tot de mogelijkheden behoort.

Sinds de maatregelen vanuit de overheid zijn aangescherpt op 23 maart, geldt dat gezelschaps- en paardendierenartsen en paraveterinairen ook thuis moeten blijven als een huisgenoot/gezinslid koorts heeft. Voor personen in cruciale beroepen of vitale processen geldt dit niet. Deze aangescherpte maatregel geldt daarom niet voor landbouwhuisdierenartsen. Wel moeten alle dierenartsen en paraveterinairen thuis blijven als zij zelf de bovengenoemde verschijnselen vertonen. Die maatregel is dus niet veranderd.

Op de site van de Rijksoverheid worden veel voorkomende vragen van werkgevers beantwoord.