Volksgezondheid

Op deze pagina vind je informatie over COVID-19. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Wat zijn de adviezen voor werknemers omtrent COVID-19?

Het algemene advies van de Rijksoverheid is dat wie thuis kan werken, zoveel mogelijk thuis werkt. Dit is echter niet in elke bedrijfstak mogelijk, daar is ook de overheid zich van bewust. Voor vitale infrastructuur en de zorg gelden andere maatregelen. Voor dierenartsenpraktijken gelden geen
specifieke uitzonderingen.

Indien thuiswerken niet mogelijk is, worden werknemers geacht naar het werk te komen. Op de werkvloer gelden de gebruikelijke adviezen omtrent hygiëne die men in acht dient te nemen (zie hiervoor de informatie van het RIVM).
Echter voor iedereen geldt: als u last heeft van milde gezondheidsklachten moet u thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn:

 Niezen
 Keelpijn
 Loopneus
 Licht hoesten
 Verhoging tot 38 graden

Sinds de maatregelen vanuit de overheid zijn aangescherpt op 23 maart, geldt dat gezelschaps- en paardendierenartsen en paraveterinairen ook thuis moeten blijven als een huisgenoot/gezinslid koorts heeft. Voor personen in cruciale beroepen of vitale processen geldt dit niet. Deze aangescherpte maatregel geldt daarom niet voor landbouwhuisdierenartsen. Wel moeten alle dierenartsen en paraveterinairen thuis blijven als zij zelf de bovengenoemde verschijnselen vertonen. Die maatregel is dus niet veranderd.

Op de site van de Rijksoverheid worden veel voorkomende vragen van werknemers beantwoord.