Diergezondheid

Waarom ben je lid van de KNMvD? De KNMvD verzamelt informatie, vertaalt dit naar de praktijk en staat altijd tot jouw beschikking om je te helpen. De kennisbank is een online platform waar (veelgestelde) vragen en bijbehorende antwoorden te vinden zijn over allerlei onderwerpen. In de categorie diergezondheid vind je meer informatie over meldingsplichtige dierziekten, reizen met dieren, vaccineren en titeren.

Wat zijn de invoereisen per land?

De invoereisen per land worden bijgehouden door het LICG. Omdat de regels snel kunnen veranderen is het advies om, zeker bij landen buiten Europa, altijd contact op te nemen met de ambassade van het desbetreffende land.