Diergeneesmiddelen

Waarom ben je lid van de KNMvD? De KNMvD verzamelt informatie, vertaalt dit naar de praktijk en staat altijd tot jouw beschikking om je te helpen. De kennisbank is een online platform waar (veelgestelde) vragen en bijbehorende antwoorden te vinden zijn over allerlei onderwerpen. In de categorie diergeneesmiddelen vind je meer informatie over de cascaderegeling, diergeneesmiddelenadministratie, antibiotica, opiaten en nog veel meer!

Wat zijn de regels bij het voorschrijven en toepassen van andere antimicrobiële middelen dan die op het BBP staan?

Het voorschrijven en toepassen van andere antimicrobiële middelen dan die op het BBP staan is geen probleem mits dit gebeurt op basis van een diagnose (klinische inspectie) door een dierenarts. De veehouder mag vervolgens de behandeling afmaken. De dierenarts mag dan niet meer voorschrijven dan nodig voor die specifieke behandeling en de dierenarts moet hiervoor een visitebrief/logboekformulier achterlaten. Bij 3e keuze middelen geldt dan uiteraard wel het verplichte BO/ABG (afwijken daarvan moet de dierenarts goed kunnen onderbouwen).

Daarnaast mag een veehouder voor bepaalde bedrijfsspecifieke aandoeningen die op het BBP staan zelf een behandeling opstarten (mits aan alle voorwaarden van de UDD regeling wordt voldaan). Deze 1e en/of 2e keuze (voor max. 3 aandoeningen excl. Mastitis rund) antibiotica mag een veehouder ook beperkt op voorraad hebben.