Diergeneesmiddelen

Waarom ben je lid van de KNMvD? De KNMvD verzamelt informatie, vertaalt dit naar de praktijk en staat altijd tot jouw beschikking om je te helpen. De kennisbank is een online platform waar (veelgestelde) vragen en bijbehorende antwoorden te vinden zijn over allerlei onderwerpen. In de categorie diergeneesmiddelen vind je meer informatie over de cascaderegeling, diergeneesmiddelenadministratie, antibiotica, opiaten en nog veel meer!

Wat zijn de wettelijke administratieve verplichtingen met betrekking tot diergeneesmiddelen?

Tracking en tracing

Stel je het volgende scenario voor: een rabiësvaccin dat toch niet werkzaam blijkt te zijn. De producent laat dit alle afnemers weten en ook jij krijgt bericht. Dan is het belangrijk dat je weet welke medicatie (in dit geval dus het vaccin) in welk dier is gegaan. Dit betekent dat elke dierenartsenpraktijk in staat moet zijn om de route die een diergeneesmiddel aflegt (van binnenkomst tot eigenaar/dier) op partijnummer te kunnen volgen. Want rabiës is in Nederland onder controle en dat moeten we vooral zo houden. Maar niet alleen voor rabiësvaccins is het belangrijk dat we kunnen achterhalen welke medicatie waar gebleven is. Dit geldt voor alle gekanaliseerde middelen.

In artikel 5.16 en 5.17 van de Regeling Diergeneesmiddelen is vastgelegd welke administratie de dierenarts (als kleinhandelaar) verplicht is te voeren. Bij ontvangst van gekanaliseerde middelen (=URA, UDA en UDD) moet de dierenarts vastleggen:

 • datum
 • naam van het diergeneesmiddel (+evt. registratienummer)
 • ontvangen hoeveelheid
 • vervaldatum
 • batch/partijnummer
 • naam van de leverancier

Ook bij aflevering aan de eigenaar (inclusief directe toepassing) moet de dierenarts een aantal zaken vastleggen, namelijk:

 • datum
 • naam van het diergeneesmiddel (+evt. registratienummer)
 • afgeleverde hoeveelheid
 • vervaldatum
 • batch/partijnummer
 • naam en adres van de ontvanger.

Tot slot:
Ook het recept dat aan de aflevering ten grondslag ligt èn de uitslag van de verplichte gevoeligheidsbepaling moet in de administratie worden opgenomen. Deze administratie moet vijf jaar bewaard worden.

Opiaten

Verder is in art. 7 van het Opiumwetbesluit  vastgelegd dat dierenartsen een sluitende administratie moeten voeren omtrent de ontvangst, de herkomst, de bestemming, de aflevering, de toediening, het verlies en de vernietiging, alsmede de be- of verwerking van Opiumwetmiddelen. Deze administratie wordt voor elk Opiumwetmiddel apart bijgehouden.

Vierkantsvergelijking

De vierkantsvergelijking is een wettelijke verplichting die is opgenomen in de Wet Dieren en is gekoppeld aan de  vergunning tot kleinhandel. De vierkantsvergelijking is de wettelijk verplichte nauwkeurige controle van de diergeneesmiddelen- administratie van je praktijk. Hierin vergelijk je, op praktijkniveau, de ontvangen en de afgeleverde diergeneesmiddelen met de aanwezige voorraden en benoem je per product in ieder geval de geconstateerde verschillen. Let op! Het betreft de controle van alle diergeneesmiddelen, inclusief antibiotica (en dus niet alleen antibiotica). De vierkantsvergelijking moet éénmaal per kalenderjaar worden opgesteld en moet 5 jaar bewaard worden.