Diergezondheid

Waarom ben je lid van de KNMvD? De KNMvD verzamelt informatie, vertaalt dit naar de praktijk en staat altijd tot jouw beschikking om je te helpen. De kennisbank is een online platform waar (veelgestelde) vragen en bijbehorende antwoorden te vinden zijn over allerlei onderwerpen. In de categorie diergezondheid vind je meer informatie over meldingsplichtige dierziekten, reizen met dieren, vaccineren en titeren.

Welke dierziekten zijn aangifteplichtig?

Dit verschilt per diersoort. Klik hier voor de actuele lijst. Bij klinische verschijnselen die duiden op een aangifteplichtige en/of bestrijdingsplichtige dierziekte kan een dierenarts melding doen bij het landelijk meldpunt dierziekten (045-546 31 88).