Diergezondheid

Waarom ben je lid van de KNMvD? De KNMvD verzamelt informatie, vertaalt dit naar de praktijk en staat altijd tot jouw beschikking om je te helpen. De kennisbank is een online platform waar (veelgestelde) vragen en bijbehorende antwoorden te vinden zijn over allerlei onderwerpen. In de categorie diergezondheid vind je meer informatie over meldingsplichtige dierziekten, reizen met dieren, vaccineren en titeren.

Welke importeisen (niet-commercieel verkeer) gelden als een dier van buiten de EU naar Nederland wordt gehaald?

De NVWA kan vertellen of een dier van buiten de EU mag worden ingevoerd in Nederland en onder welke voorwaarden. Via Import Veterinair Online kun je nagaan aan welke eisen er moet worden voldaan. Zie ook: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/huisdieren-en-reizen/hond-kat-of-ander-huisdier-van-buiten-de-eu-meenemen