Diergeneesmiddelen

Waarom ben je lid van de KNMvD? De KNMvD verzamelt informatie, vertaalt dit naar de praktijk en staat altijd tot jouw beschikking om je te helpen. De kennisbank is een online platform waar (veelgestelde) vragen en bijbehorende antwoorden te vinden zijn over allerlei onderwerpen. In de categorie diergeneesmiddelen vind je meer informatie over de cascaderegeling, diergeneesmiddelenadministratie, antibiotica, opiaten en nog veel meer!

Welke categorieën diergeneesmiddelen bestaan er en wie mag deze afgeven?

Er bestaan vier categorieën diergeneesmiddelen:

  • UDD: uitsluitend door de dierenarts toe te dienen
  • UDA: uitsluitend door de dierenarts of apotheker af te leveren, toediening door de veehouder/dierverzorger
  • URA: uitsluitend op recept van de dierenarts, te verkrijgen bij dierenarts, apotheker of erkende handelaar, toediening door de veehouder/dierverzorger
  • VRIJ: geen recept nodig, te verkrijgen bij dierenarts, apotheker of erkende handelaar, toediening door de veehouder/dierverzorger

Vrije middelen mag iedereen afgeven. Gekanaliseerde middelen (UDA, URA) mag alleen onder verantwoordelijkheid/voorschrift van de dierenarts. De fysieke afgifte is bij wet niet geregeld maar de dierenarts wordt verantwoordelijk gehouden. Alle antibiotica zijn UDD maar mogen onder voorwaarden wel worden afgegeven door dierenartsen. Zie daarvoor de UDD-regeling:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0032626/2020-01-01#Bijlage9

KNMvD/2020-08-20