Kwaliteit

Zijn er kosten verbonden aan de klachtenprocedure van de KNMvD?

In overleg met de dierenarts kan de KNMvD de hulp inschakelen van een externe klachtenfunctionaris. Mevrouw mr. Emilie Aberson kan partijen met raad en daad terzijde staan. Zij is een onafhankelijk adviseur, die met partijen in gesprek gaat om waar mogelijk de klacht gezamenlijk op te lossen. Het inschakelen van de klachtenfunctionaris is gratis voor leden van de KNMvD die zijn geregistreerd in het CKRD. Andere KNMvD leden betalen € 80,- excl. btw per uur. Dierenartsen die geen lid zijn van de KNMvD betalen € 125,- excl. btw per uur.