Diergeneesmiddelen

Waarom ben je lid van de KNMvD? De KNMvD verzamelt informatie, vertaalt dit naar de praktijk en staat altijd tot jouw beschikking om je te helpen. De kennisbank is een online platform waar (veelgestelde) vragen en bijbehorende antwoorden te vinden zijn over allerlei onderwerpen. In de categorie diergeneesmiddelen vind je meer informatie over de cascaderegeling, diergeneesmiddelenadministratie, antibiotica, opiaten en nog veel meer!

Zijn er regels voor reclame voor diergeneesmiddelen?

Er is een wettelijk verbod op het maken van publieksreclame voor receptplichtige diergeneesmiddelen (URA, UDA, UDD) Dit is geregeld in art. 5.9 van het Besluit diergeneesmiddelen.

Onder publiek wordt verstaan: de niet-professionele dierhouder. Dat betekent dat het wel is toegestaan reclame te maken voor recept-diergeneesmiddelen richting dierenartsen, dierenartsassistenten en professionele veehouders.

Naast deze wettelijke bepalingen gelden ook de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Code van de Commissie voor Aanprijzing van Veterinaire Producten (CAVP). De Code is bindend voor leden van de FIDIN en de KNMvD.

De Code stelt regels met betrekking tot de volgende onderwerpen:
1. Reclame voor diergeneesmiddelen en veterinaire verzorgingsproducten;
2. Publieksvoorlichting over recept-diergeneesmiddelen;
3. Financiële relaties tussen dierenartsen en veterinair-farmaceutische bedrijven (verbod op gunstbetoon);
4. Transparantie over financiële relaties tussen dierenartsen en veterinair-farmaceutische bedrijven.

Klachten met betrekking tot overtredingen van de Code worden behandeld door de Commissie Aanprijzing van Veterinaire Producten (CAVP). De leden van de FIDIN en KNMvD zijn gehouden aan de behandeling mee te werken en de uitspraken na te leven. Buiten de eigen leden proberen de FIDIN en KNMvD ook anderen, die zich met aanprijzing van veterinaire producten bezighouden, onder de werking van de Code te brengen.

Zie voor meer informatie: http://www.codeavp.nl/home

KNMvD /2020-02-20