KNMvD-bestuur maakt nieuwe start

Het zal de meeste leden niet ontgaan zijn dat de KNMvD afgelopen jaar bestuurlijk in zwaar weer terecht kwam. De vereniging had te kampen met een bestuurlijke crisis die het vertrek inluidde van drie bestuursleden, waaronder de voorzitter. Gewoon doorgaan alsof er niets aan de hand was, bleek onmogelijk. De reorganisatie van de vereniging begin 2019 kende een pijnlijke nasleep waaraan nu hopelijk een einde komt.

Het is een klassieke denkfout dat een verandering wel vanzelf zal gaan als het gewenste plaatje op papier staat. Ook dierenartsen – oplossingsgericht als zij zijn – vergeten stil te staan bij de weerstand die gepaard gaat met de overgang van A naar B. Terwijl uit de ‘veranderliteratuur’ duidelijk blijkt dat betrokkenen onvermijdelijk te kampen hebben met onzekerheid over hun nieuwe rol. Niet alleen functionele- maar ook persoonlijke-  en team-dynamiek kunnen een verandering maken of breken.

Zonder met de vinger te wijzen, kunnen we stellen dat de nieuwe verhoudingen tot fricties leidden in de onderlinge samenwerking tussen bestuursleden, waarbij ook de verhoudingen tussen het bestuur en de RvA en het bestuur en het Bureau onder druk kwamen te staan.

Door de onduidelijkheid van verantwoordelijkheden waren bestuursleden met taken bezig die bij het Bureau thuishoorden, waardoor het Bureau zich niet in haar rol erkend voelde.  Het onderlinge vertrouwen raakte ook daar beschadigd. Het wederzijds onbegrip en daaruit voortvloeiend een gebrek aan vertrouwen riep spanningen op en leidde uiteindelijk helaas tot het vertrek van drie ervaren bestuursleden.

Het Bestuur kwam daarop in de zomer voor een belangrijk deel tot stilstand en de RvA werd geconfronteerd met de zware verantwoordelijkheid van het benoemen van bestuursleden. Tijdens dit proces zijn twee gewaardeerde RvA-leden opgestapt.

Op verzoek van de RvA heeft vervolgens een commissie van drie ervaren bestuurders de situatie nauwkeurig onderzocht en in kaart gebracht. De adviezen van deze commissie zijn door de RvA overgenomen en de eerste stappen om opnieuw tot een stabiele samenwerking te komen zijn gezet.

Zo heeft de RvA nieuwe (interim) bestuursleden benoemd. En het Directiestatuut is aangescherpt. Onderlinge relaties zijn hiermee hersteld, zij het nog met een zijden draadje. Veel zal de komende tijd afhangen van ieders rolvastheid en de bereidheid de broze samenwerking meer robuust te maken.

De RvA heeft in elk geval nogmaals expliciet haar vertrouwen uitgesproken in het Bureau, dat zich gedurende de bestuurscrisis buitengewoon professioneel is blijven inzetten voor de vereniging. Daaraan is te danken dat de meeste leden er weinig ongemak van hebben ondervonden.

Het nieuwe KNMvD-bestuur is als volgt samengesteld:

Penningmeester: Erik Gostelie
(interim) Voorzitter: vacature
Leden:
Esmee Smiet, namens Cluster Paard
Bart de Ruiter, namens Cluster DIMEO
John Vonk, namens Cluster Landbouwhuisdieren
Maico Boumans, namens Cluster Gezelschapsdieren

Op financieel gebied komen er komend jaar grote veranderingen en projecten aan, waaronder een herstructurering van de contributie. Penningmeester Annelies Melkens geeft er vanwege de grote impact van deze projecten de voorkeur aan dat iemand anders deze kar gaat trekken. Zij heeft om die reden haar functie ter beschikking gesteld.

Tot de vacature van (interim) voorzitter is ingevuld, zal Erik Gostelie voorlopig als technisch voorzitter fungeren.

Lees binnenkort meer over de achtergrond van de veranderingen die de KNMvD op dit moment doormaakt in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde van februari 2020.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen