KNMvD en CPD: Snel vaccineren tegen vogelgriep (aviaire influenza) noodzakelijk

De KNMvD en Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD) zijn van mening dat niet langer kan worden gewacht met vaccinatie tegen vogelgriep. Vaccinatie zal onderdeel uit moeten maken van een pakket aan maatregelen ter bescherming en bestrijding tegen vogelgriep. Daarom dienen werkzame vaccins snel te worden geregistreerd en moeten er duidelijke afspraken zijn over handelsgaranties van pluimveeproducten.

Niet eerder zijn er in Europa zoveel uitbraken van vogelgriep geweest als afgelopen jaar. Zowel in Nederland als in andere landen, waaronder in Frankrijk, Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk worden veelvuldig uitbraken gemeld bij professionele pluimveebedrijven en hobbypluimveehouders. Bij wilde vogels is het vogelgriepvirus continu aanwezig, waardoor ook in de natuur sterfte plaatsvindt van voor vogelgriep gevoelige vogels.

In Nederland is het virus in de zomermaanden aanwezig gebleven in de wilde vogelpopulatie, daarbovenop is de vogeltrek inmiddels in volle gang. Dit zorgt ervoor dat de virusdruk van vogelgriep de komende maanden onverminderd hoog zal zijn. Om het virus uit de professionele pluimveehouderij te weren is er al geruime tijd een bezoekersverbod en een aangescherpt hygiëneprotocol van kracht. Ondanks deze maatregelen zijn er nog steeds veel uitbraken.

Als gevolg van deze uitbraken en om verdere verspreiding te voorkomen, zijn er tot nu toe al meer dan 6 miljoen dieren geruimd. In de huidige situatie met een hoge infectiedruk en onvoldoende resultaat van aangescherpte bioveiligheidsmaatregelen is de huidige aanpak niet langer houdbaar.

Daarom zijn de KNMvD en het CPD van mening dat niet langer kan worden gewacht met vaccinatie tegen vogelgriep. Vaccinatie zal onderdeel uit moeten maken van pakket aan maatregelen ter bescherming en bestrijding tegen vogelgriep. Alle beschikbare kennis in Nederland en andere Europese landen dient benut te worden om zo snel als mogelijk en op een verantwoorde manier te kunnen starten met vaccineren tegen vogelgriep. Hiervoor dienen werkzame vaccins snel te worden geregistreerd en moeten er duidelijke afspraken zijn over handelsgaranties van pluimveeproducten.

Download standpunt
Zie ook: Dossier Vogelgriep

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen