Vogelgriep

Vogelgriep is een aangifteplichte dierziekte. Om vogelgriep in Nederland te bestrijden worden met regelmaat maatregelen getroffen door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De KNMvD volgt de ontwikkelingen natuurlijk en informeert dierenartsen via nieuwsbrieven en website. In dit dossier vind je relevante artikelen en links.

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Joost van Herten, senior beleidsmedewerker, via j.van.herten@knmvd.nl of 030-634 8914.