KNMvD in beweging

Onze vereniging is flink in beweging. De introductie van een nieuwe structuur in 2018 en de start van vier nieuwe bestuursleden begin 2019 konden helaas niet verhoeden dat recentelijk drie bestuursleden hun functie bij de KNMvD hebben neergelegd. Het gaat om Tjerk Bosje (per 1 september – was voorzitter Cluster Gezelschapsdieren), Merel Langelaar (per 1 september – was voorzitter) en Erwin Hoogland (per 17 september – was voorzitter Cluster Landbouwhuisdieren). Een groot verlies en een moeilijke periode voor de KNMvD.

Hoe verder?
De RvA heeft een ‘task force’ van drie KNMvD- leden samengesteld, die ervaren zijn in het besturen van verenigingen. Dit team heeft tot taak om de ontstane situatie in de breedte te onderzoeken. In dit onderzoek zullen zowel de bestuurlijke, intermenselijke als ook de financiële aspecten aan bod komen. Op basis van de uitkomsten volgt advies aan de Raad van Afgevaardigden over de vervolgstappen richting een toekomstbestendige KNMvD. Ondertussen zet het bureau van de KNMvD haar werkzaamheden onder de omstandigheden gewoon voort.

Dick Groothuis, lid van de RvA, is voorlopig het aanspreekpunt van de RvA, zowel voor het bestuur als voor de leden. Vanzelfsprekend krijgt u nader bericht zodra er meer inzicht is in de vervolgstappen.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen