KNMvD vertegenwoordigt dierenartsen tijdens Coronacrisis – update cruciale beroepen

De besluitvorming over de lijst met ‘cruciale beroepen’ door de NCTV wordt waarschijnlijk niet eerder dan morgen verwacht. De KNMvD heeft begrepen dat de minister van LNV daar de lijn zal aanhouden dat dierenartsen werkzaam in de voedselketen onder de lijst met ‘cruciale beroepen’ zouden moeten vallen. Voor gezelschaps- en paardendierenartsen is dat vooralsnog niet het geval. Op dit moment wordt namelijk alleen de humane gezondheidszorg tot de ‘zorgsector’ gerekend. Hoewel diergeneeskundige zorg niet specifiek in de lijst genoemd wordt, is het in de praktijk soms wel mogelijk gebleken om op lokaal niveau afspraken te maken met scholen en kinderopvang.

Op aandringen van de KNMvD is binnen het departementale crisisoverleg bij LNV ook gesproken over het beschikbaar houden van veterinaire zorg in Nederland. Het ministerie begrijpt dat er in dierenartsenpraktijken knelpunten (kunnen) ontstaan omdat zowel veel dierenartsen als paraveterinairen onder de huidige richtlijnen thuis moeten blijven (vanwege kinderopvang of gezondheid). Het standpunt van de KNMvD is dat zieke dieren in Nederland toegang moeten houden tot diergeneeskundige zorg. De KNMvD blijft daarom met de overheid in gesprek om waar mogelijk knelpunten weg te nemen.

Preview KNMvD en coronacrisis uit het TvD van april 2020

 

Volg de laatste ontwikkelingen

Op onze dossierpagina Corona COVID-19 informeren wij je over de recente nieuwsberichten, downloads en handige links. Neem contact met ons op indien je vragen hebt.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen