Een leven lang leren

Op 25 november 2011 stuurden staatssecretaris Bleker en minister Schippers een brief van 24 pagina’s naar de tweede kamer. Deze brief zou vele dierenartsen schokken, al hebben slechts weinigen van hen de brief gelezen.

2011: HET JAAR WAARIN WE DE APOTHEEK BEHIELDEN

De brief had als onderwerp antibiotica in de veehouderij. De brief had echter consequenties voor ALLE dierenartsen, ook degenen werkzaam in de paarden- of gezelschapsdierensector:

“Hoewel veel dierenartsen vrijwillig aan blijvende professio­nalisering doen, is op dit moment de professionaliteit van elke dierenarts niet geborgd. Verge­leken met andere beroeps­groepen, is de professie van de dierenarts tot nog toe beperkt (zelf)gereguleerd”

“Wij vinden het essentieel dat de kwaliteit van de dierenarts geborgd wordt en wij vinden dat het kwaliteitsplan van de KNMvD de juiste elementen hiervoor bevat. Het is van maatschappelijk belang dat dit kwaliteitsplan snel voor alle diergroepen uitgerold wordt”.

De minister en staatssecretaris hadden gelijk. We waren een van de laatsten die nog geen verplichte nascholing hadden opgetuigd. Stel je huisarts of juridisch adviseur zou zich niet nascholen, je zocht toch meteen een ander.

 

KANSEN EN VERPLICHTINGEN

Om het antibioticagebruik in de veehouderij terug te dringen, versterkte de overheid de regiefunctie van de veearts. Dit waren kansen:

 • Een boer mag maar met een dierenarts zaken doen (de 1-op-1 relatie)
 • De dierenarts moet jaarlijks een ziektepreventieplan schrijven (bedrijfsbehandelplan)

Daar stonden verplichtingen tegenover:

 • Schrijf minder antibiotica voor. Volg de formularia en zorg dat uw administratie deugt
 • Borg je kwaliteit

Als de dierenartsen meededen met dit plan, behielden ALLE dierenartsen hun apotheek recht:

“Daarmee is het niet noodza­kelijk om ten algemene het voorschrijven en verkopen van diergeneesmiddelen door de dierenarts nu te ontkoppelen”. “In plaats van een algemene ontkoppeling zien we mogelijk­heden in ‘individuele ontkop­peling.”

2013: KINDERFOUTEN, WEERSTAND EN GRIJZE MASSA

De onderhandelaars van de KNMvD vroegen tijd om het systeem gezamenlijk op te tuigen en zo draagvlak te creëren. Het ministerie besliste anders:

“De KNMvD wil het totale kwali­teitssysteem in 2015 gerea­liseerd hebben. Wij zijn het eens met het advies van het bureau Berenschot dat deze termijn gezien de urgentie van de problematiek te lang is. Er moet gestreefd worden naar een volledige implementatie in 2013.”

Het was de staatssecretaris en minister menens. Voor 2014 moesten formularia, richtlijnen en een nascho­lingssysteem worden uitgewerkt en uitgevent. Een megaoperatie waaraan veel mensen meewerkten, maar ook energie gaf aan tegenkrachten.

 • Voorlopers strandden in een vastlopend systeem en onwillige helpdesk
 • Tegenstanders staken veel energie in de oppositie
 • Vele dierenartsen wachtten af

 

ONTREGEL DE ZORG

Sommige dierenartsen zijn bang voor overmatige regelzucht en verwijzen naar het succes van de “Ontregel de Zorg” van de VVAA. Het ministerie van Volksgezondheid heeft deze actie inmiddels omarmt. In november is er een conferentie over welke regel­geving, kwaliteitseisen en regis­traties moeten worden geschrapt. Het schrappen van bijhouden van nascholing en registreren van antibio­ticagebruik staat in de humane sector niet te discussie.

 

2017: VOLWASSEN SYSTEEM

Inmiddels zijn de kwaliteitssystemen niet meer weg te denken uit de dierge­neeskunde.

 • De geborgde dierenarts en de erkende paardendierenarts / erkende keuringsdierenarts voor paarden zijn goed op stoom.
 • Het CKRD functioneert goed.
 • Nascholing wordt na aanmelding automatisch bijgeschreven.
 • Het systeem (PE-veterinair) is makkelijk, betrouwbaar en goedkoop.
 • De kinderziekten zijn eruit.

 

Dierenarts.nl

 • Laat zien welke dierenartsen aange­sloten zijn bij een kwaliteitssysteem en welke niet.
 • Het is uw eigen registratie. Verandert u van werkplek, neem uw registratie mee.
 • Eigenaren kunnen recensies achter­laten.
 • Bij klachten biedt de KNMvD aan CKRD erkende leden mediation aan in de hoop een gang naar het tucht­college te voorkomen.

 

Raamstickers

 • Laat uw klanten zien dat u nascholing volgt. Plak de CKRD sticker op de voordeur van uw praktijk.

 

VRIJWILLIG OF NIET?

De kwaliteitssystemen zijn op vrijwillige basis. De KNMvD zal u niet dwingen mee te doen met deze systemen. Mocht u, om welke reden dan ook, besluiten om niet aan een van de kwaliteitssys­temen mee te doen, draag dan ook de eventuele consequenties.

BORGING IS SIMPEL

Ga naar https://www.kwaliteitdierge­neeskunde.nl/artikel/10878645

 • U geeft aan wetgeving, formularia en richtlijnen te volgen
 • U volgt voor minimaal 100 punten aan geaccrediteerd nascholing in 5 jaar
 • een aanzienlijk deel van de punten haalt u uit (gratis) intercollegiaal overleg dierenartsen (IOD)
 • rest van de punten uit andere geaccrediteerde nascholing (uitgangspunt1 uur is 1 punt)
 • U betaalt €150,-/5 jaar

 

CKRD-registratie gratis voor alle nieuwe KNMvD leden

Wie nu KNMvD-lid wordt, krijgt een CKRD-registratie voor een periode van vijf jaar cadeau. Een voordeel van € 150,-. Aanmelden gaat via www.knmvd.nl/lid-worden

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen