Lidmaatschap

Als dierenarts lid worden van een vereniging die jouw belangen behartigt? Dan moet je zijn bij de KNMvD. De KNMvD behartigt al meer dan 150 jaar de beroepsbelangen voor dierenartsen.

  • We behartigen jouw belangen in Den Haag en in Brussel via de FVE en mondiaal via de WVA;
  • We zetten ons in voor de positie van de dierenarts in de samenleving via diverse dossiers waaronder One Health;
  • We ondersteunen jou als dierenarts wanneer je veterinaire of juridische vragen hebt en geven een onafhankelijk advies;
  • We hebben een groot netwerk binnen en buiten de diergeneeskunde waar je deel uit van gaat maken;
  • Jaarlijks organiseert de KNMvD het najaarscongres waar jij als lid met hoge korting naar toe kunt gaan en organiseren diersoortgerichte cursussen;
  • Je ontvangt 11 x per jaar het Tijdschrift voor Diergeneeskunde

En nog veel meer…