De kernwaarden van de KNMvD zijn:
• transparantie en kwaliteit
• onafhankelijkheid en integriteit
• duurzaamheid

De kernwaarde ‘kwaliteit van de dierenarts’ zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Onder kwaliteit verstaat de KNMvD het volgende:
Net iets meer dan voldoen aan de steeds toenemende uitgesproken en vanzelfsprekende verwachtingen van stakeholders.
Dierenartsen hebben wettelijk het recht gekregen om dieren te behandelen en hebben daarmee ook een maatschappelijke positie die gepaard gaat met verantwoordlijkheden. Zeker wanneer het gaat om het dierenwelzijn, de diergezondheid, de volksgezondheid en de voedselveiligheid.
Professionalisering van de beroepsgroep is daarbij een middel om deze verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast geeft transparantie van die professionalisering de mogelijkheid om verantwoording af te leggen aan stakeholders. Stakeholders in dezen zijn onder ander dierhouders, georganiseerde veehouderijsectoren, maatschappelijke organisaties, centrale en lokale overheden, toezichthouders en het algemeen publiek, maar ook collega-dierenartsen.