Loondoorbetaling of niet bij (thuis)quarantaine?

Bij publicatie van ons eerdere bericht over thuisquarantaine en wel of geen loondoorbetaling waren er nog geen uitspraken van rechters bekend. Dat is nu wel het geval.

Op 23 juni 2020 heeft de Rechtbank Limburg uitspraak gedaan in een kort geding dat door een werknemer aangespannen was. De werknemer moest op locatie komen werken, maar meldde zijn werkgever dat hij in quarantaine moest; zijn partner had coronaverschijnselen. De door de overheid opgelegde regels houden in dat in dergelijke gevallen de gezinsleden eveneens thuis moeten blijven. De werknemer in deze zaak werkte wel thuis. Desondanks betaalde de werkgever minder loon en hield hij ook wachtdagen in.

De kantonrechter overwoog als volgt:

Bij quarantaine is (nog) geen sprake van een zieke werknemer, maar van een werknemer die gehoor moet geven aan een opgelegde voorzorgsmaatregel van de overheid. Wanneer een huisgenoot koorts heeft, moeten de andere gezinsleden in thuisquarantaine blijven tenzij ze werkzaam zijn in een cruciaal beroep of vitaal proces. In dat geval blijven zij alleen thuis als ze zelf klachten hebben. Indien een werknemer in contact is geweest met een persoon die mogelijk besmet is met het coronavirus of een zieke huisgenoot heeft en van overheidswege in quarantaine moet en niet thuis kan werken omdat dit in zijn/haar beroep onmogelijk is, is dat een omstandigheid die niet in de risicosfeer van werknemer ligt. De werkgever is in dat geval verplicht het loon door te betalen (tenzij partijen dit voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst hebben uitgesloten, artikel 7:628 lid 5 BW). Omdat in deze situatie geen sprake is van ziekte, mag de werkgever geen wachtdagen op het loon inhouden en moet de werkgever het volledige loon doorbetalen.”

De werkgever kreeg in deze zaak dus het risico van de coronacrisis en de maatregelen in het geheel voor zijn rekening. Soms ligt het risico wel bij de werknemer. Zoals bij de werknemer die, tegen het nadrukkelijke verzoek van de werkgever in, toch naar een land op vakantie gaat waarvoor een negatief reisadvies geldt. Na terugkomst moet de werknemer dan twee weken in quarantaine. In zulke gevallen zou je kunnen stellen dat de werknemer dan ook geen recht op loon heeft als hij niet thuis kan werken. Maar zorg er dan wel voor dat je de werknemer schriftelijk gewaarschuwd hebt, zoals in ons eerdere bericht staat.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen