Malawiproject Stichting DIO

Gezonde dieren, gezonde mensen

Tekst en beeld stichting DIO

Wereldwijd zijn bijna een half miljard mensen volledig afhankelijk van de gezondheid van hun vee. Deze dieren worden gebruikt voor consumptie, als lastdier, bruidsschat of voor de handel. Als er problemen zijn met de gezondheid van de kudde, heeft dat direct effect op de mensen om hen heen. Stichting DIO (Diergeneeskunde In Ontwikkelingssamenwerking) is dertig jaar geleden opgericht door studenten diergeneeskunde, met als doel het verbeteren van de diergezondheid, en daarmee de volksgezondheid, in minder bedeelde gebieden.

In 2011 heeft Stichting DIO het projectvoorstel van het Matunkha Centre in Rumphi, Malawi aangenomen en samen werken wij aan het verbeteren van de veterinaire kennis van de boeren in de omgeving. Matunkha heeft vijftien boeren uit de omgeving geselecteerd om door Stichting DIO opgeleid te worden tot Community Animal Health Workers (CAHW), een soort diergezondheidswerkers met meer diepgaande kennis van het houden en verzorgen van dieren dan de andere boeren in hun omgeving. Inmiddels zijn deze CAHW al ruim een jaar aan het werk, maar dit betekent niet dat de steun van DIO hier stopt. Net als in Nederland is er in Malawi behoefte aan nascholing, die gegeven wordt in de vorm van opfriscursussen door leden van Stichting DIO. Afgelopen november zijn DIO-bestuursleden Sarah, Heike en Rachel afgereisd naar het Matunkha Centre. Het doel: het opfrissen van de veterinaire kennis van de Community Animal Health Workers, en daarnaast het optimaliseren van de organisatorische structuur van het project.

Bezoeken Heifer en SSLLP

DIO is uiteraard niet de enige organisatie die werkzaam is in Malawi. Verschillende NGO’s hebben hier projecten lopen die betrekking hebben op landbouw en veeteelt, de belangrijkste bronnen van inkomst in het land. Twee van deze organisaties, Heifer en SSLLP, werken net als DIO met Community Animal Health Workers, en ons bezoek in Malawi was een uitgelezen kans om met deze mensen samen te zitten om onze werkwijzen te vergelijken en mogelijkheden voor samenwerking te verkennen. Vanwege de grote afstanden tussen de gebieden waar DIO, Heifer en SSLLP werkzaam zijn, zal in de komende periode hoogstwaarschijnlijk geen samenwerking plaatsvinden in de vorm van een gezamenlijk project. Er is echter een lijn van communicatie geopend die voorheen nog niet bestond, waarbinnen het mogelijk is om feedback uit te wisselen en waar nodig hulp te vragen in de vorm van advies of extra mankracht. Hiernaast hebben we met hulp van deze lokale organisaties een duidelijk overzicht kunnen vormen van de verschillende districten en bijbehorende overheidsdepartementen in ons gebied. De CAHW van Heifer en SSLLP werken veel samen met veterinaire functionarissen van de Malawische overheid, waardoor ze een groter gebied kunnen beslaan en met name de monitoring van ziektes geoptimaliseerd wordt. Dit in tegenstelling tot de CAHW van DIO, die veelal zelfstandig aan het werk zijn.

Huisvisites CAHW

Voorafgaand aan de cursus hebben we de CAHW met behulp van enquêteformulieren gevraagd welke problemen zij tegenkomen in het veld en over welke onderwerpen zij graag meer zouden willen leren. Ze gaven aan vooral moeite te hebben met het herkennen en behandelen van verschillende ziektes. Om hen hierbij te helpen heeft de Malawicommissie van Stichting DIO een aantal flowcharts ontworpen om als handvat te kunnen dienen bij de diagnostiek van veelvoorkomende problemen in Malawi. In de week voor de aanvang van de opfriscursus hebben we de CAHW opgezocht in hun dorpjes om ons een beter beeld te kunnen vormen van de omstandigheden waarin zij wonen en werken. Deze visites en directe gesprekken bleken een betere manier van informatie en feedback verkrijgen dan de vooraf gestuurde enquêteformulieren. We hebben veel geleerd over de uitdagingen binnen het vak en proefden bij meerdere CAHW een zekere behoefte om zich beter te organiseren. Geholpen door CAHW Rosemary Gondwe hebben we contact kunnen opnemen met de overheid rond Rumphi, om ons te assisteren bij het realiseren van deze structuur.

Opfriscursussen en Organisatie

De training bestond dit keer grofweg uit drie delen: opfriscursussen over dierhouderij en diergezondheid; analyse van de veelvoorkomende uitdagingen van het werk als CAHW; en structurering en samenwerking met de overheid. Tijdens de opfriscursussen kwamen onderwerpen en casussen aan bod die de CAHW van tevoren hadden doorgegeven, waar zowel theoretisch (in het leslokaal) als praktisch (bij naburige boerderijen) mee geoefend werd. De veelvoorkomende problemen en uitdagingen die de CAHW tijdens de huisvisites hadden genoemd, werden opgeschreven en onderling overlegd, waarbij de CAHW elkaar goed konden aanvullen en adviseren op verschillende gebieden. Gedurende één dagdeel waren veterinaire functionarissen van de overheid afgereisd naar het Matunkha Centre om de mogelijkheden voor een toekomstige samenwerking te bespreken. De CAHW en de functionarissen hebben contactgegevens uitgewisseld en een actieplan opgesteld voor 2018, waarin het herstellen van de diptanks in de regio en het gezamenlijk organiseren van veterinaire voorlichtingsdagen centraal staan.

Een duurzame toekomst

Om de veterinaire kennis in het gebied te verankeren en de duurzaamheid van het Malawiproject te garanderen proberen we de informatie-uitwisseling tussen de CAHW onderling en met de overheid te stimuleren, waarbij Stichting DIO meer een adviserende en controlerende rol zal innemen. Op vrijdag 16 februari heeft een eerste CAHW-vergadering plaatsgevonden zonder aanwezigheid van DIO. Hierin hebben zij hun werkzaamheden kunnen delen en met elkaar kunnen sparren over moeilijke casussen en uitdagingen. Deze vergaderingen zullen in de toekomst eens per drie maanden plaatsvinden. Stichting DIO ontvangt hiervan een samenvatting, zodat wij eventuele nascholingen in de toekomst hierop aan kunnen passen.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen