In Memoriam Jan Lambert van Os

*27 februari 1932 – † 26 juli 2016

Jan van Os is op 27 februari 1932 geboren in Breda, waar zijn vader beroepsofficier was. Enkele jaren daarvoor was zijn zuster geboren. Na de scheiding van zijn ouders is zijn moeder met de beide kinderen naar Utrecht verhuisd. Hier heeft Jan in 1950 zijn eindexamen gymnasium gehaald, waarna hij diergeneeskunde is gaan studeren.

Door zijn grote muzikaliteit kreeg hij de gelegenheid om lid te worden van het studenten- zigeunerorkest Tzigane. Jan en de traditionele Hongaarse muziek en dan met name de cimbaal waren onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De studie werd in 1957 afgerond, waarna een tweejarige militaire dienstplicht vervuld moest worden.

In 1957 trouwde Jan met Lieneke den Haan. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren. Het was een warm gezin, waarin muziek een belangrijke rol speelde. Jan kon eindeloos vertellen over zijn kinderen en kleinkinderen. Wat was hij trots op zijn gezin!

In 1959 nam hij de praktijk over van Jan Siebenga in Gramsbergen. Met veel plezier kon Jan over deze periode vertellen. Ook kreeg hij bestuursfuncties in allerlei plaatselijke vereni­gingen. In 1968 kwam Tjeerd Cuperus hem in de praktijk assisteren, wat Jan de mogelijkheid gaf om actief te worden op provinciaal en nationaal niveau. Zo werd hij voorzitter van de Groep Practici Grote Huisdieren en was hij een van de oprichters van de AUV. Daarnaast was hij voorzitter van de Afdeling Overijssel en de kring Ommen van de KNMvD en was hij de laatste voorzitter van de Code Commissie van de Maatschappij. Voor zijn inzet is hij Lid van Verdienste geworden van onze beroepsgroep.

In 1970 ging hij naar Gist-Brocades in Delft, waar hij hoofd van de Veterinaire Research werd. Hij ontwikkelde een aantal producten, die van grote waarde waren voor de veehouderij. Hij heeft baanbrekend werk verricht zoals de ontwikkeling van de Delvotest, een methode om antibiotica­residuen in melk aan te tonen. De Delvotest is nu de meest betrouwbare test en wordt wereldwijd aanbevolen.

Ondanks het feit dat hij hoofd werd van de Groep Geneesmiddelen Ontwikkeling en hij ook nog belast werd met de overplaatsing van de afdeling Gist-Brocades van Haarlem naar Delft, zag hij in diezelfde periode nog kans een proefschrift te schrijven. Een ander belangrijk moment was de onderscheiding tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Na zijn pensionering is Jan zich helemaal gaan toeleggen op de zigeunermuziek. Al zijn vrije tijd ging hij besteden aan het inventariseren van gebezigde traditionele Hongaarse muziek. Dit heeft geleid tot een verzameling van een 9000 melodieën onder de naam “Cimbalom”, die wereldwijde bekendheid heeft verkregen.

Een grote slag was het overlijden van Lieneke in 2012. Jan was zijn steunpilaar kwijt en hij is dit verlies nooit goed te boven gekomen.

Op 26 juli 2016 is Jan overleden. Onder grote belangstelling is in Ockenburg van hem afscheid genomen , terwijl af en toe zigeunermuziek ten gehore werd gebracht.

We verliezen met Jan een goede vriend die altijd bereid was te luisteren en te helpen. We wensen zijn familie veel sterkte bij het verlies van deze bijzondere man.

E.P. Oldenkamp

  1. Beukers

Tj. Cuperus

D.L. van Os M. Schoon

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen