Motie tegen lijst met humaan kritische antibiotica opnieuw afgewezen

Een krappe meerderheid van het Europese Parlement heeft heeft op donderdag 23 juni een nieuwe  motie weggestemd om de lijst met humaan kritische antibiotica uit te breiden. Nadat een soortgelijke motie de vorige zomer ook al was gesneuveld is er nog steeds een fractie in het Europees Parlement die probeert om het aantal antibiotica in de diergeneeskunde veder in te perken.

Door als KNMvD samen met onze Europese koepelorganisatie de Federation of Veterinairians in Europe de leden van het Europees Parlement nogmaals te informeren over de negatieve gevolgen voor diergezondheid, dierenwelzijn en uiteindelijk ook volksgezondheid van een dergelijke motie, is deze uiteindelijk afgewezen. Het voorstel van de Europese Commissie waarmee de oorspronkelijke lijst wordt geïmplementeerd is daardoor definitief aangenomen. Dit proces maakt wel duidelijk dat we als dierenartsen de ontwikkelingen in Brussel nauwgezet moeten blijven volgen om voldoende antibiotica voor dieren beschikbaar te houden.

Zie ook: Motie om belangrijke antibiotica voor dieren te reserveren voor de mens weggestemd

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen