Update: Op 29 november 2018 is het nieuwe KNMvD bestuur benoemd. 

De KNMvD gaat vernieuwen. De hervorming die het bestuur van de KNMvD voorstaat maakt van de KNMvD een eenvoudig ingerichte vereniging met een lichte bestuurlijke structuur. Een vereniging zoals het bedoeld is: een club die dierenartsen verenigt, een vereniging van mensen die dezelfde taal spreken en samen staan voor datgene wat ons echt aan het hart gaat; dierenarts zijn, goede diergeneeskunde bedrijven, in de breedste zin van het woord. Een vereniging waar vanzelfsprekend iedere dierenarts bij wil horen. Een vereniging die jouw behoeftes als individuele dierenarts kent, die jou hoort en die jou ondersteunt. Een vereniging die voor alle dierenartsen kan bereiken wat je alleen niet kunt.

Het bestuur is voornemens de clustervoorzitters in het bestuur op te nemen, een duidelijk knip te zetten tussen besturen en uitvoeren, het aantal bestuursleden terug te brengen van 49 naar 14 en de samenwerking tussen leden met de KNMvD en leden onderling te versterken. Het bestuur heeft als inzet deze hervorming op 29 november 2018 vast te leggen.

Het KNMvD bestuur

Merel Langelaar, Maaike van den Berg en Tjerk Bosje

Statuten