Nieuwe EU diergeneesmiddelenverordening: regels voor administratie en grensdierenartsen

Op 28 januari 2022 is de nieuwe Diergeneesmiddelenverordening (Verordening (EU) 2019/6) ingegaan. De bepalingen uit de Verordening zijn rechtstreeks van toepassing op betrokkenen en worden niet omgezet in nationale wetten of regels. In nationale regelgeving worden alleen nog bepalingen opgenomen die ter uitvoering van de Europese regels noodzakelijk zijn. Hiervoor is de Wet Dieren aangepast en zijn het Besluit diergeneesmiddelen 2022 en de Regeling diergeneesmiddelen 2022 opgesteld. In de volgende nieuwsbrieven gaat LNV dieper in op de eisen die gesteld worden aan de administratie van het diergeneesmiddelengebruik door de houders van voedselproducerende dieren, het zogenaamde diergeneesmiddelenlogboek. Ook komen de regels voor dierenartsen die over de grens werken aan bod.

Wat is nog meer veranderd en wat betekent dit voor het werk van de dierenarts? Ga naar Dossier diergeneesmiddelenverordening voor een overzicht.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen