Diergeneesmiddelenverordening

Op 28 januari 2022 is de nieuwe Europese diergeneesmiddelenverordening (2019/6) in werking getreden. Vanaf dat moment gelden ook in Nederland andere regels voor het gebruik van diergeneesmiddelen. Omdat de Europese verordening leidend is, heeft het ministerie van LNV de huidige nationale regelgeving hierop aangepast.

Wat is er er precies veranderd en welke gevolgen heeft dat voor het werk van dierenartsen? In onderstaande berichten van het ministerie van LNV lees je er meer over.

Het diergeneeskundig voorschrift

De nieuwe Verordening stelt eisen aan het diergeneeskundig voorschrift dat eerder in Nederland bekend stond als ‘het recept’ van de dierenarts. Het diergeneeskundig voorschrift uit de Verordening (artikel 105 verordening) vervangt de eisen die in de oude regelgeving werden gesteld aan het recept.

Meer informatie: LNV-nieuwsbrief Het diergeneeskundig voorschrift

Het voorschrijven van antimicrobiële middelen

Voor het voorschrijven en toepassen van antimicrobiële middelen zijn extra eisen gesteld t.o.v. de algemene eisen aan voorschrijven en toepassen van diergeneesmiddelen. Dit omdat resistentievorming van antimicrobiële middelen een risico is voor de volksgezondheid en diergezondheid.

Meer informatie: LNV-nieuwsbrief Het voorschrijven van antimicrobiële middelen

De cascade

Als er voor een diersoort en/of indicatie in Nederland geen diergeneesmiddel toegelaten of beschikbaar is, kan de verantwoordelijke dierenarts via de cascade een ander (dier)geneesmiddel toepassen. Om de beschikbaarheid van diergeneesmiddelen voor de dierenarts te vergroten zijn de regels voor de cascade in de verordening aangepast. Hierdoor kunnen dieren beter worden behandeld.

De grootste verandering is dat de dierenarts in de eerste stap van de cascade al kan kiezen voor een diergeneesmiddel dat in een andere lidstaat is toegelaten voor dezelfde indicatie en/of doeldiersoort.

Meer informatie:

Zodra het ministerie van LNV de nieuwsbrieven over de volgende onderwerpen klaar heeft, publiceren we ze ook op deze pagina:

  • De grensdierenarts
  • De kanalisatie
  • Internethandel
  • Kleinhandel en groothandel
Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe diergeneesmiddelenverordening? Neem gerust contact met ons op via info@knmvd.nl.

Lees ook: