ANVS inspecteert gebruik röntgenapparaten

Het afgelopen jaar heeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) 10 dierenartsenpraktijken geïnspecteerd, een vervolg op eerdere inspecties in 2021. Hieruit blijkt dat nog niet alle dierenartsen veilig gebruikmaken van röntgenapparaten. Er zijn praktijken die aandacht moeten besteden aan hun administratie en die ervoor moeten zorgen dat er deskundigen op het gebied van stralingsbescherming betrokken zijn bij de praktijk. 

Tijdens de inspectiebezoeken in 2022 gebruikten praktijken röntgenapparatuur zonder de juiste registratie of vergunning. Bij een aantal praktijken bleek dat er geen stralingsbeschermingsdeskundige betrokken was. Bij sommige praktijken was het röntgentoestel door onbevoegden te bedienen, of kon de ruimte niet op slot als deze niet in gebruik was. In een aantal gevallen moest de praktijk na de inspectie de röntgenapparatuur onklaar laten maken. Ze mochten de apparatuur weer in gebruik nemen zodra de overtredingen waren weggenomen.

In alle gevallen hebben de praktijken de overtredingen op korte termijn opgelost. Bij herinspecties bleken ze allemaal te voldoen aan de regels.

Een compleet overzicht van de resultaten is te vinden in de factsheet voor dierenartsen.

Meer informatie

Voor een goede uitoefening van je vak heb je als dierenarts verschillende technieken en apparatuur tot je beschikking. Röntgentoestellen zijn daar een voorbeeld van. Om met röntgenstraling te mogen werken, moeten dierenartsen en hun praktijken aan verschillende eisen voldoen. Kijk voor meer informatie in Dossier Röntgen.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen