Persbericht KNMvD is noodkreet namens dierenartsen

Dierenartsen staan onder druk met alle gevaren van dien voor de dier- en volksgezondheid. Dit blijkt uit de uitkomsten van onze tweede corona-enquête en signalen die wij van practici krijgen. Reden genoeg om om onze lobby ‘diergeneeskunde als vitaal proces’ opnieuw kracht bij te zetten.

Vandaag heeft de KNMvD een persbericht verspreid om politiek en maatschappij duidelijk te maken hoe vitaal de diergeneeskundige zorg is voor dier én mens. Daarnaast zijn we in gesprek met de ministeries van LNV en VWS.

Het continueren van zorg voor mens en dier staat op 2 november op de agenda van het interdepartementaal COVID-19 crisisoverleg. LNV heeft nogmaals bij Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) aangegeven dat het essentieel is dat de veterinaire infrastructuur op orde blijft. Om dit belang te benadrukken heeft de KNMvD voor NCTV een position paper opgesteld. Het is afhankelijk van de ontwikkeling van de coronapandemie of dierenartsenpraktijken zullen worden getroffen door nieuwe maatregelen. We blijven ons hoe dan ook sterk maken om NCTV van het belang te overtuigen om alle diergeneeskundige activiteiten aan te wijzen als vitaal proces, voor nu en in de toekomst.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen