Uitslag enquête: hoe zit het met de personele bezetting van de dierenartsenpraktijk in coronatijd?

De KNMvD kreeg signalen uit het veld dat er problemen zouden zijn met de personele bezetting nu werknemers met lichte verkoudheidsverschijnselen thuis moeten blijven. Om een beeld te krijgen, hebben we op 8 oktober jl. een enquête onder Nederlandse dierenartsen uitgezet. De enquête is door 392 dierenartsen ingevuld.

De resultaten kort samengevat:
  • Net iets minder dan de helft (48,47%) van de respondenten ervaart problemen met de personele bezetting vanwege de coronacrisis.
  • De grootste knelpunten daarbij zijn zieke werknemers die zelfs met lichte klachten nu thuis moeten blijven. Het duurt erg lang duurt voordat zieke werknemers getest kunnen worden.
  • Het grootste deel van de respondenten kan de spoedzorg nog waarborgen. Praktijken die dit niet meer kunnen, geven aan dat dit komt door te weinig capaciteit. Slechts een klein aantal respondenten geeft aan alleen nog maar spoedgevallen en erg zieke dieren te behandelen en de preventieve zorg uit te stellen.
  • Het merendeel van de respondenten of werknemers van respondenten is al eens getest. Het duurt gemiddeld 2-5 dagen voordat dierenartsen getest kunnen worden, de uitslag van de test komt doorgaans binnen 1-2 dagen.
Wat doet de KNMvD?

Deze uitkomsten zullen we weer met het ministerie van LNV delen. In de periode tussen de eerste en de tweede coronagolf heeft de KNMvD een position paper opgesteld over de dierenarts tijdens de coronacrisis. Daarin geven we aan hoe belangrijk het is dat dierenartsen op de lijst met cruciale beroepen komt. Daarnaast is het van groot (maatschappelijk) belang dat bij een eventuele volledige lockdown veterinaire zorg gecontinueerd en gegarandeerd kan worden.

De lobby om alle dierenartsen op de lijst met cruciale beroepen te krijgen, is daarmee weer volop gaande en wordt ondersteund met de uitkomsten van de enquête. Dus dank voor jullie input!

Mondkapjes

In september was ons (aangepaste) advies om mondkapjes te gebruiken in situaties waarin de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kon worden. In oktober hebben we ons advies verder aangescherpt. We adviseren nu om in de dierenartsenpraktijk te allen tijde een mondkapje te dragen en ook klanten te adviseren dit te doen. Een dierenartsenpraktijk mag dit zelfs verplichten.

Sneltesten

Een knelpunt dat uit de enquête naar voren komt, is dat medewerkers van dierenartsenpraktijken vaak lang moeten wachten op een test en de uitslag daarvan. Hierdoor duurt het lang voordat ze terug kunnen keren naar de werkvloer, zelfs als de klachten in de tussentijd al over zijn. We verwachten dat de komst van sneltesten verlichting zal geven en dit knelpunt voor veterinair Nederland op zal lossen.

Tekort dierenartsen

Uit de enquête kwam ook naar voren dat problemen met personele bezetting niet alleen aan corona te wijten zijn. Ook vóór de coronacrisis vormde dit al een knelpunt. Uiteraard is deze problematiek ook al langere tijd bekend bij de KNMvD en werken we in de vorm van verschillende projecten aan oplossingen.

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen