Ook rundveedierenartsen “do care”

Boehringer Ingelheim Intervisiegroep Drachten discussieert met Caring Vets over welzijn in de melkveehouderij

Intervisie van Boehringer Ingelheim Animal Health is al twintig jaar een begrip onder varken-, rundvee-, paarden- en gezelschapsdierenpractici. Door middel van lezingen, casuïstieken en discussies kunnen dierenartsen leren van elkaar en kennismaken met nieuwe ontwikkelingen in het werkveld.

Een nieuwe ontwikkeling is ook het bestaan van Caring Vets, een vereniging van dierenartsen die willen opkomen voor dierenwelzijn. Een open aanvraag voor een kennismaking met deze vereniging werd aangegrepen door Intervisiegroep 1-15 Drachten. Op 26 maart vond de intervisiebijeenkomst plaats onder leiding van voorzitter Dave Fehrmann en discussieleider Jan-Tiete Siebinga waarin Caring vets en rundveepractici met elkaar in discussie konden treden. Aan de hand van stellingen werd de melkveehouderij onder de loep genomen op het gebied van welzijn en de ontwikkelingen die zich op dat vlak hebben voorgedaan in het afgelopen decennium.

Management

Namens Caring Vets trapte Frederieke Schouten af met enkele stellingen over hoogproductieve koeien, aan de hand van een zienswijze hierover van de RDA uit 2006. Hebben we de grens bereikt aan de productiecapaciteit van de koe? Zijn de gezondheidsproblemen die we zien te wijten aan het streven naar koeien die tienduizend kilo en meer produceren? Nee, vonden de aanwezigen. Gezondheids- en welzijnsproblemen zijn vooral een zaak van management en maar deels bepaald door genetica. Op de bedrijven waar het management goed is, wordt hoog geproduceerd en dat zijn ook juist de bedrijven waar men weinig ziekte ziet. Wel vonden de aanwezigen dat er ergens een grens komt aan wat koe en veehouder aankunnen.

Slacht

De tweede spreker van Caring Vets, Karin Reidinga-Fónad, gaf de aanwezigen een interessante inkijk in de wereld van de slacht. Er bestaat in Nederland nog steeds de mogelijkheid om onbedwelmd te slachten, indien dit vanuit geloofsovertuiging gewenst is. Veterinair gezien is dit omstreden, zeker bij runderen, waar de arteria vertebralis de functie van de arteria carotis overneemt waardoor dieren langer dan 40 seconden bij bewustzijn blijven. Onbedwelmd slachten is niet in het belang van het dier. Hierover bestond geen discussie bij de toehoorders. Wel goede vragen: Is er dan niet naar dierenartsen geluisterd bij het maken van beleid? Wat is de rol van de Chief Veterinary Officer in deze? De afsluitende lezing door Monique Driesse van Boehringer Ingelheim Animal Health gaf een overzicht van de ontwikkelingen en bewustwording op het gebied van welzijn en pijnmanagement bij dierenartsen en veehouders in de afgelopen tien tot twaalf jaar. Er wordt aantoonbaar meer aan pijnbestrijding gedaan en het kennisniveau omtrent pijn en welzijn is sterk verbeterd. Toch zijn er nog barrières om weg te nemen en is er ruimte voor verdere verbeteringen. Alle aanwezigen waren het met elkaar eens: welzijn is een belangrijk punt in de veehouderij en dierenartsen zetten zich daar elke dag voor in. Wat dat betreft is iedere dierenarts een ‘caring vet’.

Ook geïnteresseerd in het bijwonen van de Boehringer Ingelheim Intervisie of een kennismaking met Caring Vets? Kijk voor de mogelijkheden van intervisie op https://www.icovet.nl/boehringer

Tekst Dave Fehrmann

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen