Standpunten van de KNMvD

31 januari 2018

KNMvD standpunt onbedwelmd slachten

Zolang onbedwelmd slachten wettelijk is toegestaan moet daarom extra op dierenwelzijn worden gelet, daarvoor zijn enkele handvatten opgenomen in het KNMvD standpunt.
Lees verder

24 januari 2018

Standpunt over chemotherapie bij hond en kat

De KNMvD staat positief tegenover het gebruik van cytostatica bij hond en kat mits aan bepaalde voorwaarden voldaan is.
Lees verder

18 januari 2018

KNMvD neemt standpunt in over couperen van varkensstaarten

Op dit moment is het routinematig couperen van varkensstaarten door varkenshouders wettelijk verboden.
Lees verder

29 november 2017

Standpunt over brachycephale honden en katten

Dierenartsen van de KNMvD waarschuwen tegen de stijgende populariteit van extreem kortsnuitige honden en katten. De KNMvD pleit voor terughoudendheid bij de aanschaf van dergelijke dieren, zolang gezondheidsproblemen bij deze rassen niet zijn opgelost.
Lees verder

6 oktober 2017

KNMvD-standpunt diergeneesmiddelen met PMSG

Als het klopt dat het welzijn van paarden in Zuid Amerika ernstige schade lijdt voor de productie van het vruchtbaarheidshormoon Pregnant Mare Serum Gonadotrofine (PMSG), dan vindt de KNMvD dat onacceptabel
Lees verder

KNMvD
15 maart 2017

Standpunt over paardenmarkten

De KNMvD is van mening dat paardenmarkten als folkloristisch evenement in stand kunnen blijven mits er door de organisatie strenge eisen worden gesteld aan ondermeer het welzijn van de paarden en de naleving van de wettelijke verplichtingen omtrent identificatie en registratie.
Lees verder

KNMvD
1 april 2016

Standpunt over erfelijke afwijkingen bij rashonden

Bij veel hondenrassen komen erfelijke afwijkingen voor die de gezondheid en het welzijn van de dieren ernstig aantasten. De KNMvD pleit voor een integrale aanpak van de problematiek.
Lees verder

KNMvD
25 januari 2016

Standpunt Tarieven voor diergeneeskundige zorg en keuze voor een dierenarts

De KNMvD kan en wil geen stelling nemen voor of tegen de verschillende manieren waarop dierenartsen zich onderscheiden ten opzichte van hun collega’s. Het staat diereigenaren vrij zelf een keuze te maken uit het aanbod aan diergeneeskundige zorg.
Lees verder

KNMvD
2 maart 2015

Standpunt over het welzijn van grote grazers in de Oostvaardersplassen

De KNMvD is van mening dat de samenleving een morele verantwoordelijkheid heeft voor het welzijn van dieren die worden gebruikt bij een door de mens gewenste ontwikkeling van een ecosysteem. Dit geldt onder meer voor de Heckrunderen, Konikpaarden en Edelherten die zijn uitgezet in de Oostvaardersplassen
Lees verder

KNMvD
19 december 2014

Standpunt Pijnbestrijding bij lichamelijke ingrepen in de landbouwhuisdierensector

De KNMvD roept dierenartsen en houders van dieren op om pijnbestrijding bij de uitvoering van lichamelijke ingrepen bij dieren te optimaliseren.
Lees verder

1
2
3
 

Meer voor de pers

Heeft u een journalistieke vraag? De perscoördinator helpt u met het vinden van een woordvoerder.


Terug naar menu