Persbericht – Dierenartsen: noodzakelijke zorg voor dieren cruciaal tijdens Coronacrisis

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) roept het kabinet op per direct alle dierenartsen op de lijst van cruciale beroepen te plaatsen. Alleen zo kan de noodzakelijke medische zorg voor miljoenen dieren tijdens de Coronacrisis gegarandeerd worden. Nu al wordt die zorg bemoeilijkt, omdat huidige regels tot veel onduidelijkheid leiden. In Europese landen als België, Spanje en Duitsland is dierenarts al wel aangeduid als cruciaal beroep. In Nederland hebben gesprekken met het RIVM en het ministerie van LNV vooralsnog niet tot resultaat geleid.

Het aanduiden van dierenarts al cruciaal beroep is essentieel om miljoenen dieren noodzakelijke zorg te kunnen verlenen. Door als cruciaal beroep aangemerkt te worden, krijgen dierenartsen het recht om, ook tijdens verder beperkende maatregelen, de weg op te gaan, grenzen te passeren en contact te hebben met eigenaren of veehouders. Uiteraard met inachtneming van de geldende maatregelen en de adviezen van het RIVM. Dierenartsen zijn algemeen bevoegd, waardoor zij inzetbaar zijn in alle vormen van diergeneeskunde. Zo kan de voedselveiligheid en volksgezondheid in de in de voedselketen gegarandeerd kan worden, ook bij capaciteitsproblemen Alleen als alle dierenartsen inzetbaar zijn kan de beroepsgroep invulling geven aan hun zorgplicht en continuïteit garanderen, ook wanneer praktijken aangepast moeten werken en kampen met bezettingsproblemen.

Susan Mogony (directeur KNMvD): “Het is belangrijk dat dierenartsen noodzakelijke en spoedzorg kunnen blijven leveren. Dierenartsen nemen net als iedereen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en vermijden contact zoveel mogelijk. Binnen RIVM-kaders maken zij een zorgvuldige afweging vanuit hun verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid, voedselveiligheid en het dierenwelzijn. Op dit moment nemen de dierenartsen al maatregelen om alleen noodzakelijke zorg te verlenen. Verder proberen zij de humane zorg zoveel mogelijk bij te staan, bijvoorbeeld met het beschikbaar stellen van beschermingsmiddelen en beademingsapparatuur.”

Op dit moment is het nog steeds toegestaan naast diergeneeskundige noodhulp ook preventieve zorg te verlenen. Maar omdat verdergaande beperkende maatregelen in de toekomst niet kunnen worden uitgesloten, zijn heldere afspraken nodig.

De KNMvD heeft een Position Paper aan de Tweede Kamer gestuurd.

Persvoorlichter KNMvD

tel. 06-22996097

 

Volg de laatste ontwikkelingen

In ons dossier Corona COVID-19 vind je nieuwsberichten, downloads en handige links. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen