Persbericht: Nederlandse dierenartsen pal achter deskundigen in strijd tegen COVID-19

Nederlandse dierenartsen staan achter de maatregelen van de regering in de strijd tegen het coronavirus. Het wetenschappelijk onderbouwde beleid om gedoseerd de groepsimmuniteit op te bouwen, gecombineerd met het beschermen van ouderen en kwetsbaren, lijkt gegeven de situatie het beste scenario.

Bij een epidemie die wordt veroorzaakt door een virus, zou je mensen het liefst willen vaccineren om ze te beschermen, het virus terug te dringen en groepsimmuniteit op te bouwen. Zowel bij mensen als bij dieren worden veel ziekten effectief bestreden door middel van vaccinatie. Denk hierbij aan pokken, de mazelen en rabiës. Zolang er geen vaccin tegen COVID-19 beschikbaar is, lijkt het dierenartsen moeilijk om dit virus volledig uit te bannen met andere bestrijdingsmaatregelen.  Zij baseren zich hierbij onder meer op kennis van en ervaring met de bestrijding van verschillende dierziekten, met en zonder toepassing van vaccinatie.

In afwachting van een vaccin is het zo voorzichtig mogelijk opbouwen van groepsimmuniteit waarschijnlijk het beste scenario. Als voldoende mensen de ziekte hebben doorgemaakt en hiervan genezen zijn, biedt de ontstane immuniteit binnen de bevolking mogelijk bescherming tegen nieuwe uitbraken van COVID-19. Om te voorkómen dat dit ongecontroleerd gebeurt, lijken de genomen maatregelen zinvol en proportioneel. Een totale ‘lockdown’ daarentegen zou op dit moment, los van de grote maatschappelijke gevolgen, het opbouwen van groepsimmuniteit aanzienlijk vertragen. Met het uiteindelijk vrijgeven van het maatschappelijk verkeer zou het virus dan weer vrij spel hebben en opnieuw gevreesde uitbraken kunnen veroorzaken.

Over het bestrijden van het coronavirus bestaan veel meningen. Daarbij worden soms oneigenlijke vergelijkingen gemaakt met andere infectieziekten, zoals Q-koorts, op basis van onjuiste overwegingen en hiaten in kennis. Daar zijn mens en dier op dit moment niet mee gediend. Het beleid van de regering is gebaseerd op de inzichten van wetenschappelijke deskundigen en experts op het gebied van onder meer virologie en infectieziektenbestrijding, onder wie ook dierenartsen. Het huidige pakket aan maatregelen is er met name op gericht de verspreiding te vertragen zodat de zorg niet overbelast raakt. Daarmee kan helaas niet voorkomen worden dat er mensen ziek zullen worden en soms ook zullen overlijden.

Dierenartsen zullen de komende tijd uiting moeten geven en naar dit beleid leven, terwijl ze wel hun zorgplicht voor dieren zo goed als het kan zullen moeten blijven vervullen. Dierenartsen begrijpen het belang om grondig onderzoek te doen naar de overdracht van het virus en het verloop van opbouw van groepsimmuniteit onder de bevolking. Als beroepsgroep is daarnaast veel respect voor de collega’s in de humane gezondheidszorg in de strijd voor ouderen, zieken en kwetsbaren. Juist voor hén zijn deze genomen maatregelen van het grootste belang.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met John Vonk, dierenarts en bestuurslid Cluster Landbouwhuisdieren KNMvD, via j.vonk@knmvd.nl. Voor overige vragen zijn we op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur, op telefoonnummer 030 634 8900.

 

Volg de laatste ontwikkelingen

Op onze dossierpagina Corona COVID-19 informeren wij je over de recente nieuwsberichten, downloads en handige links. Neem contact met ons op indien je vragen hebt.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen