“Preventie is wat ons verbindt”

Harm Voets, Boehringer Ingelheim Animal Health Nederland

‘Preventie is wat ons verbindt’

 

Sinds begin 2017 is dierenarts Harm Voets het hoofd van Boehringer Ingelheim Animal Health Nederland. Het TvD sprak met hem over de doelstellingen van het bedrijf en de activiteiten die het organiseert om de diergeneeskunde hogerop te helpen komen. “Wij geloven in oplossingen die verder gaan dan het product alleen”

Boehringer Ingelheim is een familiebedrijf. “Het voordeel daarvan is dat het mogelijk is lange termijn visies na te streven”, verklaart Harm Voets. “Boehringer hoeft namelijk niet elk kwartaal dividend te genereren voor de aandeelhouders.” Op dit moment wordt hard gewerkt aan de integratie van twee bedrijven. “Wijzelf zijn vanouds sterk in varkens, in rund en de zorg voor chronische aandoeningen bij  gezelschaps- dieren. Daar komen van Merial nu pluimvee- vaccins bij en de preventieve zorg voor gezel- schapsdieren. Preventie is wat ons verbindt!” Op dit moment is Merial nog een zelfstandige bv, maar de bedrijven zetten stappen om één sterke organisatie te vormen. “Omdat we de teams bij elkaar kunnen voegen, ontstaat een positief wij-gevoel.” De ambitie van Boehringer Ingelheim Animal Health is op diergezondheids- gebied de nummer 1 van de wereld te worden.

 

Samenwerking

Het bedrijf wil echter niet alleen producten verkopen, maar wil veel meer leveren: een relatie. “We zien een echte meerwaarde in het werken in partnerschappen, bijvoorbeeld met de KNMvD”, vertelt Harm. De dierenarts vervult in de maatschappij een belangrijke, maar zware functie. “Wij willen eraan bijdragen dat de dierenartsen voor het bekleden van deze functie goed getraind zijn. Voor ons als farmaceutisch bedrijf is het belangrijk dat de zorgverleners deskundig zijn.” Dus investeert Boehringer veel in het ondersteunen van dierenartsen en het verbreden van hun kennis. “Voor preventie is een vaccin alleen bijvoorbeeld niet genoeg. Een groot deel van het preventiebeleid bestaat eruit mensen te ondersteunen bij het management, zodat ze dier en bedrijf beter in de greep hebben.” Verder is kennis van diagnostiek belangrijk. Harm: “Vroeger meenden we dat een hartruisje bij een hond niet veel uitmaakte. Nu is bewezen dat een hartruis wel degelijk impact heeft. Met een vroege diagnostiek en een vroege behandeling heeft de hond een beter en langer leven.” Boehringer maakt zich ook sterk voor dieren- welzijn. “Dat doen we natuurlijk vanuit onze eigen overtuiging,” verklaart Harm, “maar ook omdat er veel druk is vanuit de consument. De landbouw- sector heeft er baat bij als ze op het gebied van dierenwelzijn in goed daglicht blijft staan, en dus wij ook. Het is onze taak te laten zien dat de landbouwketen een professionele keten is, waar dierenwelzijn goed is georganiseerd.”

 

Activiteiten

Boehringer Ingelheim investeert in de sector door het faciliteren van nascholing in zogenoemde expertforums, zoals het expert- forum ‘sustainable pork production’ en ‘farm animal wellbeing’. “Deze wereldwijde fora tellen ongeveer honderd deelnemers en er komen sprekers uit alle delen van de keten”, licht Harm toe. Discussie tijdens het ‘sustainable pork forum’ vindt plaats aan de hand van de ‘World café’ vorm. “Hierbij vindt discussie plaats in een kring. De moderator vraagt deelnemers aan te wijzen aan wie ze hun plek willen afstaan. Zo hebben de deelnemers de kans en de taak zich uit te spreken vanuit hun eigen visie en positie binnen de keten.” In Nederland maakt Boehringer zich verder sterk voor intervisiegroepen. “Wij faciliteren deze groepen, maar bemoeien ons er inhoudelijk niet mee. Wij laten de deelnemers vrij en streven ernaar dat discussie op gang komt.”

Het bedrijf wil meebewegen met de markt. “Vroeger werden veel dierenartsen uiteindelijk maat in hun praktijk. Tegenwoordig zie je veel meer dierenartsen in loondienst en in ketens werken. Dit betekent dat onze interactie met dierenartsen verandert.” Een manier om dierenartsen op een andere manier te bereiken, is Vetclass. “Dit zijn activiteiten waar deelnemers online aan kunnen meedoen, bijvoorbeeld een live webinar, of video’s. Deze zijn geaccrediteerd in de diverse nascholingsregisters.” De wereld van de diergeneeskunde is zeer dynamisch, het is daarom voor een bedrijf als Boehringer Ingelheim belangrijk nu en in de toekomst een partner te zijn voor alle belanghebbenden. “Wij zijn klaar voor de verandering in diergezondheid en dierwelzijn.”

 

Harm Voets

Harm studeerde af als dierenarts in 1996 en werkte daarna vier jaar als varkensdierenarts in een grote praktijk in het zuiden van het land. “Twintig jaar geleden was ik betrokken bij een auto-ongeluk”, vertelt hij. “Na een jaar revalidatie bleken de fysieke werkzaamheden van het beroep me nog steeds te veel.” Hij werkte vervolgens drie jaar bij een voerfirma. “Het ging om het verkopen van grote volumes tegen kleine marges, waarbij je product moeilijk te onderscheiden was van je concurrenten.” Harm kreeg de vraag of hij interesse had in een baan bij Boehringer. “De farmaceutische sector sluit meer aan bij mijn wetenschappelijke achtergrond. Het gaat om unieke producten, waar een substantiële documentatie aan ten grondslag ligt. Ik heb nu ook veel meer interactie met belangrijke partijen zoals de KNMvD, onder- zoeksinstituten, de faculteit, GD en het ministerie.” Harm begon in Duitsland, in Ingelheim, waar hij 7,5 jaar werkte als ‘global technical manager’ op het gebied van varkens en als ‘global product manager’, ook voor de varkenstak. Daarna vertrok hij naar China. In Sjanghai was hij hoofd van strategische projecten in Azië en hoofd van de marketing van China. “Ik heb dat vier jaar gedaan”, besluit Harm. “En na een paar jaar uit het land te zijn geweest, mag ik nu de contacten met de dierenartsen, instituten en belangenorganisaties in Nederland weer gaan opbouwen!”

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen