Reactie VMDC op artikel Otitis Externa

Collega Tjalsma heeft met dit onderzoek laten zien dat een BO-uitslag afhankelijk is van veel verschillende factoren.

Er worden twee belangrijke problemen gesignaleerd, ten eerste de vergelijkbaarheid van uitslagen van verschillende laboratoria en ten tweede het rapporteren door één van de laboratoria van middelen die niet veterinair geregistreerd zijn voor de indicatie. Net als de variatie in diagnosestelling door dierenartsen, bestaat deze variatie ook bij bacteriologisch onderzoek. Om deze variatie te verkleinen wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens richtlijnen.

Bij complexe monsters, zoals die van otitis externa bij de hond, is er veelal sprake van een mengflora waarbij een (potentiële) pathogeen herkend moet worden in de commensale flora (2, 3). Uitwerking van dergelijke monsters wordt gedaan volgens een standaardprotocol, maar daarnaast wordt door de microbioloog ook een afweging gemaakt op basis van de aangeleverde informatie (bijvoorbeeld diersoort, leeftijd, ras, behandelhistorie). Vervolgens is het aan de inzendend dierenarts die beschikt over alle patiëntgegevens om tot een uiteindelijke interpretatie te komen.

Het ABG van één van de laboratoria bleek veel praktischer, omdat er louter antibiotica geïndiceerd voor topicaal gebruik bij otitis externa gerapporteerd werden. Als er antibiotica op het rapport staan die niet geïndiceerd of geregistreerd zijn voor de desbetreffende aandoening, kan dit leiden tot onjuist of ongeoorloofd antibioticumgebruik. Daarom wordt in humane laboratoria en door de ESCMID Study Group for Veterinary Microbiology (ESGVM) aanbevolen gevoeligheidspatronen selectief te rapporteren (dat wil zeggen rapportage van een beperkt aantal relevante en geregistreerde antibiotica) (3). Collega Tjalsma stelt dat ‘een BO-uitslag in de praktijk als een gegeven wordt beschouwd waar niet aan te tornen valt’. In onze visie is een BO-uitslag een hulpmiddel bij de diagnosestelling en therapiekeuze. Laboratoria kunnen daarbij ondersteuning bieden door protocollair te werken volgens de geldende richtlijnen, door resultaten zo praktisch mogelijk te rapporteren en door open te staan voor overleg.

Referenties:
1. Richtlijn voor Toepassen Antimicrobiële Middelen (KNMvD, 2015)
2. Richtlijn otitis externa hond en kat (KNMvD, 2015)
3. Guardabassi L, Damborg P, Stamm I, Kopp PA, Broens EM, Toutain PL; ESCMID Study Group for Veterinary Microbiology. Diagnostic microbiology in veterinary dermatology: present and future. Vet Dermatology, 2017; 28(1):146-e30.

Tekst Els Broens, Marloes van Dijk, Marleen Kannekens-Jager en Jaap Wagenaar, veterinair microbiologen VMDC.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen