Resultaten PJD Enquête 2022

Het PJD wil graag het belang van goede arbeidsomstandigheden voor pas afgestudeerde dierenartsen onder de aandacht brengen. Een goede begeleiding in de eerste jaren is essentieel voor een soepele overgang van faculteit naar praktijk. Daarnaast is dit van groot belang om uitval en het vroegtijdig verlaten van de praktijk door jonge dierenartsen te voorkomen. Het PJD verzamelt informatie over deze zaken onder andere middels hun tweejaarlijkse enquête onder jonge dierenartsen.

In 2022 is de tweejaarlijkse PJD enquête weer onder de aandacht gebracht bij dierenartsen tot vijf jaar na afstuderen, waarin gevraagd is naar hun werkervaringen als jonge dierenarts. De enquête was met name gericht op het in kaart brengen van de behoeften van de jonge dierenarts en wat er nodig is om de overgang van faculteit naar praktijk soepel te laten verlopen.

De resultaten van de PJD Enquête 2022 vind je hier:

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen