Nieuwe richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing: zwaardere straffen mogelijk

Vandaag, 1 december, treedt de aangescherpte richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing in werking. De richtlijn heeft betrekking op het mishandelen en doden van dieren door particulieren en op dierenverwaarlozing en kent een eigen recidiveregeling. De nieuwe richtlijn is uitgebreider dan de vorige en de straffen zijn zwaarder.

Uitgangspunt richtlijn: de intrinsieke waarde van het dier

Het uitgangspunt van deze richtlijn is de intrinsieke waarde van het dier zoals vastgelegd in artikel 1.3 van de Wet Dieren, los van de gebruikswaarde die de mens aan een dier toekent. Onder erkenning van de intrinsieke waarde wordt verstaan erkenning van de eigen waarde van dieren, zijnde wezens met gevoel. De Wet dieren houdt ten volle rekening met de gevolgen voor de intrinsieke waarde van het dier, onverminderd andere gerechtvaardigde belangen. Daarbij wordt er in elk geval in voorzien dat de inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren, verder dan redelijkerwijs noodzakelijk, wordt voorkomen en dat de zorg die de dieren redelijkerwijs behoeven is verzekerd.

Meldcode dierenmishandeling

Vermoed je als dierenarts dierenmishandeling of verwaarlozing? De KNMvD Meldcode dierenmishandeling helpt je bij het maken van een goede afweging bij het maken van een melding.

Meer informatie

Staatscourant 2021, 47162 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen