Röntgenapparaten van KNMvD-leden afgesloten

De KNMvD krijgt veel vragen van leden over de veiligheidsregels met betrekking tot röntgenapparatuur. Aanleiding vormt de landelijke inspectieronde van de ANVS om te controleren of dierenartsen de röntgen(veiligheid) in hun praktijk goed op orde hebben. Het blijkt dat veel dierenartsen de stralingswetgeving niet goed naleven. En dat de maatregelen – van boete tot en met stilzetten en mogelijk verwijderen van apparatuur – hard aankomen.

Collega waarschuwt voor maatregelen ANVS

Wees voorbereid: de ANVS laat het niet bij waarschuwingen alleen. De eerste meldingen van röntgenapparaten die zijn stilgezet, zijn een feit. Zie bijgaande foto van een röntgenapparaat na een bezoek van de ANVS. Hierbij een verslag van de maatregelen waarmee de betreffende dierenarts is geconfronteerd:

“De ANVS heeft mijn dentale röntgen afgesloten en mondeling een lijst met correcties doorgegeven. Deze correcties moeten binnen twee weken op orde zijn, anders wordt het andere röntgenapparaat ook afgesloten en mogen beide apparaten niet meer in het gebouw aanwezig zijn. De dentale röntgen blijft afgesloten tot er vergunning is verleend. Dat duurt naar zijn verwachting 14 weken. Als de vergunning in februari niet rond is, moeten alle apparaten uit het gebouw worden verwijderd.”

Wat moet je zeker geregeld hebben?
  • Een melding/registratie/vergunning
  • Een KEW-dossier
  • Een contract met een stralingsbeschermingsdeskundige (SBD)
  • Een aangewezen toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS)

Heb je deze zaken nog niet (goed) op orde, dan ben je in overtreding en loop je het risico dat je apparaat wordt stilgezet en/of op termijn verwijderd.
Check of je alles goed geregeld hebt en kijk in ons dossier röntgen.

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen