Samen in de strijd tegen illegale hondenhandel

De KNMvD werkte afgelopen week mee aan de uitzending van Nieuwsuur over illegale hondenhandel. Dierenarts en Clusterbestuurslid Gezelschapsdieren Tierney Mepham licht in deze uitzending het belang van de rabiësvaccinatie toe en geeft tips waar je op moet letten als je een puppy gaat kopen. Zie hier het filmpje ‘Gevaar voor mens en dier; er gaat veel mis in de hondenhandel’.

Kamervragen

Naar aanleiding van deze uitzending zijn er door de VVD Kamervragen gesteld aan Minister Schouten. Een van de vragen aan de minister is hoe zij tot dusver uitvoering heeft gegeven aan een eerdere motie om in overleg te treden met probleemlanden over het verbeteren van de handhaving op Europese wettelijke vereisten voor export van honden en het inzichtelijk maken van malafide import- en exportstromen. Een andere vraag is of zij bekend is met signalen dat dierenartsen bedreigd of beïnvloed worden door malafide hondenhandelaren om signalen over malafide handel of dierenmishandeling niet naar buiten te brengen. De vragen aan de Kamer vind je hier.

Samen sterk

De KNMvD heeft regelmatig overleg met partijen als LNV, RVO en NVWA om te zorgen dat de expertise van de dierenarts in de hondenfokkerij en -handel tot zijn recht komt. Denk aan de aankomende nieuwe regelgeving over I&R hond en de gewijzigde registratieprocedure voor het fokken van kortsnuitige honden. Dierenartsen moeten als expert op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn hun verantwoordelijkheid in dit proces hebben. Want alleen door de krachten te bundelen kunnen we met elkaar – van regelgeving en uitvoering (keuring en selectie) tot en met handhaving – illegale hondenhandel aanpakken! Je leest er meer over in het dossier illegale hondenhandel.

Voorbij de grenzen van organisatie, professie en land

Met diverse stakeholders werken we samen aan gezonde, sociale honden in Nederland onder de vlag Fairdog. Van veterinaire wetenschap en diergeneeskunde tot en met welzijnsorganisatie en ngo. Onze inzet voor gezonde, sociale honden hoeft niet binnen de grenzen van de eigen organisatie en ons eigen land beperkt te blijven. Zo inspireert dierenarts en Clusterbestuurslid Karin Hoogendijk met een editorial over de kortsnuitige hond en de rol van de dierenarts onze Europese collega’s via de aankomende juli nieuwsbrief van zusterorganisatie FECAVA. Ook richting de samenleving wordt onze inzet steeds zichtbaarder. Denk aan onze columns over de aanschaf van een puppy en het belang van vaccineren in magazine Hart voor Dieren, verhalen en filmpjes in de media, op dierenarts.nl en social media. Het draagt bij aan meer bewustzijn over gezondheid en welzijn van honden. Langzaam maar zeker maken we stappen in de richting van gezonde, sociale honden in Nederland!

 

 

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen