Illegale hondenhandel

De illegale handel in honden is al jaren een maatschappelijk probleem en lijkt ten tijde van de coronacrisis alleen maar groter te worden. Illegaal geïmporteerde en gefokte honden worden vaak onder erbarmelijke omstandigheden gefokt en gehouden. Met de aankoop van een illegaal geïmporteerd of gefokt hondje is het risico groter dat deze niet goed is gesocialiseerd, gevaccineerd, gechipt en geregistreerd.

Chippen en registreren

Het is wettelijk verplicht om chips en paspoorten van honden in Nederland te registreren bij een databank. Dat moet binnen acht weken na de geboorte in Nederland of binnen veertien dagen na import uit het buitenland. Ook moet de hond binnen 7 weken na de geboorte zijn gechipt. Wanneer de hond uit het buitenland komt moet het dier (vooraf) zijn gevaccineerd tegen rabiës en een paspoort en/of gezondheidscertificaat hebben.

Nieuwe regels voor I&R Hond 

Een hond, jong of oud, kan alleen verkocht of overgedragen worden als deze is gechipt en geregistreerd is bij RVO en voorzien is van een paspoort. 

Regelmatig worden er misstanden geconstateerd bij pups die te jong worden vervoerd, verzwakt zijn na slechte transportcondities of onnodig overlijden door ziektes. 

Om het toezicht op de naleving van diergezondheid- en dierenwelzijnsvoorschriften te verbeteren en inzicht te krijgen in illegale praktijken, is 1 november 2021 het vernieuwde identificatie- en registratiesysteem (I&R) voor honden ingegaan. 

Jaarlijks komen er naar schatting circa 50.000 honden uit het buitenland naar Nederland. Dit zijn vooral pups uit Oost-Europa, maar ook zwerfhonden uit Zuid-Europa en landen buiten de EU. Een aanzienlijk deel van deze handel vindt illegaal plaats. Vaak is er geen aandacht voor het welzijn van de jonge honden: pups worden op te jonge leeftijd gescheiden van hun moeder, hebben vervalste papieren, en worden onder slechte omstandigheden getransporteerd. 

Illegale hondenhandel melden

De NVWA hecht veel waarde aan de meldingen van dierenartsen over (vermoedens van) illegale hondenhandel. Juist deze meldingen bevatten vaak veel zinvolle informatie die kan leiden tot het uitvoeren van risicogericht toezicht. Deze informatie is eveneens behulpzaam bij het verkrijgen van zicht op stromen in de hondenhandel.

De NVWA focust met name op meldingen die gaan over de invoer van honden uit landen met een hoog rabiësrisico. Als de NVWA een melding van (een vermoeden van) illegale hondenhandel krijgt, voert de NVWA een risicoanalyse uit. Op grond daarvan wordt besloten al dan niet tot inspectie over te gaan. Meldingen kunnen ook op een later moment aanleiding vormen voor een inspectie. De meldingen worden dan als het ware gebundeld en vormen de basis van een uitgebreider onderzoek.

Melding maken

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Hannah den Boeft, beleidsmedewerker, via h.den.boeft@knmvd.nl of 06 – 86886580.

Gerelateerde berichten