Illegale hondenhandel

De illegale handel in honden is al jaren een maatschappelijk probleem en lijkt ten tijde van de coronacrisis alleen maar groter te worden. Illegaal geïmporteerde en gefokte honden worden vaak onder erbarmelijke omstandigheden gefokt en gehouden. Met de aankoop van een illegaal geïmporteerd of gefokt hondje is het risico groter dat deze niet goed is gesocialiseerd, gevaccineerd, gechipt en geregistreerd.

Chippen en registreren

Het is wettelijk verplicht om honden in Nederland te registreren bij een databank. Dat moet binnen acht weken na de geboorte in Nederland of binnen veertien dagen na import uit het buitenland. Ook moet de hond binnen 7 weken na de geboorte zijn gechipt. Wanneer de hond uit het buitenland komt moet het dier (vooraf) zijn gevaccineerd tegen rabiës en een paspoort en/of gezondheidscertificaat hebben. Soms voorzien fokkers en handelaren hun pups wel van een chip en een paspoort, maar laten ze de verplichte registratie over aan de nieuwe eigenaren. Hierdoor blijven deze hondenfokkers en handelaren en hun handel buiten beeld.

Aanpak illegale hondenhandel: verbeteren I&R systeem

De KNMvD is al langere tijd betrokken bij de aanstaande nieuwe regelgeving rondom het identificeren en registreren van honden. We hebben regelmatig overleg met LNV, RVO en de NVWA. Mede dankzij de KNMvD krijgt de dierenarts meer verantwoordelijkheden in dit proces. De dierenarts is tenslotte de expert op het gebied van diergezondheid en dierwelzijn. Het proces vraagt ongetwijfeld meer tijd van de dierenarts, maar besef dat we alleen op deze manier illegale hondenhandel  kunnen aanpakken.

Door de voorgenomen verbeteringen komen alle personen die betrokken zijn bij het fokken, registreren en verhandelen van de hond in beeld. Hierdoor worden de mogelijkheden om toezicht te houden op de hondenhandel versterkt. Ook in Europees verband is het verbeteren van I&R het centrale speerpunt in de aanpak van illegale hondenhandel. De nieuwe regelgeving zal naar alle waarschijnlijkheid in de loop van 2021 van kracht worden.

Illegale hondenhandel melden

De NVWA hecht veel waarde aan de meldingen van dierenartsen over (vermoedens van) illegale hondenhandel. Juist deze meldingen bevatten vaak veel zinvolle informatie die kan leiden tot het uitvoeren van risicogericht toezicht. Deze informatie is eveneens behulpzaam bij het verkrijgen van zicht op stromen in de hondenhandel.

De NVWA focust met name op meldingen die gaan over de invoer van honden uit landen met een hoog rabiësrisico. Als de NVWA een melding van (een vermoeden van) illegale hondenhandel krijgt, voert de NVWA een risicoanalyse uit. Op grond daarvan wordt besloten al dan niet tot inspectie over te gaan. Meldingen kunnen ook op een later moment aanleiding vormen voor een inspectie. De meldingen worden dan als het ware gebundeld en vormen de basis van een uitgebreider onderzoek.

Melding maken

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Conny van Meurs, beleidsmedewerker, via c.van.meurs@knmvd.nl of  030-634 8900.

Gerelateerde berichten