SEIN

Surveillance Equine Infectieziekten Nederland (SEIN) betreft een samenwerkingsverband tussen Cluster Paard van de KNMVD (voorheen GGP) en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en wordt mede mogelijk gemaakt door Boehringer Ingelheim Animal Health. SEIN voorziet deelnemende dierenartsen van een wekelijks alert tot op tweecijferig postcode gebied van onderstaande (belangrijkste) infectieuze luchtwegaandoeningen bij het paard in Nederland:

  • Droes
  • Rhinopneumonie
  • Influenza

Deelname aan dit doorlopende programma is geheel vrijwillig. Deelnemende dierenartsen zullen middels een wekelijkse alert vanuit GD per e-mail geïnformeerd worden als er positieve uitslagen zijn. Dit overzicht wordt (geanonimiseerd) weergegeven op tweecijferig postcodegebied. Het betekent dat deelnemers aan- en organisatoren van, dit programma inzicht krijgen in het voorkomen van ziektegevallen/uitbraken op tweecijferig postcode niveau.

Gelet op de vereisten zoals gesteld vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt dit het volgende met zich mee:

Voor uw klanten, de eigenaren van het betreffende paard, betekent het dat zij vooraf aan u toestemming hebben gegeven om het testmateriaal en ingezonden gegevens (postcode en uitslag) op bovenvermelde wijze te verwerken en gebruiken in het kader van dit programma. Het voordeel is dat zij meewerken aan het in kaart brengen van infectieuze paardenziekten in Nederland zonder dat zij dit zelf in de openbaarheid hoeven te brengen.

Voor u betekent het dat uw toestemming vereist is opdat de testuitslagen van het door u ingezonden monstermateriaal, geanonimiseerd, zullen worden gedeeld met andere deelnemende dierenartsen. Dit doet u door de checklist op de achterzijde van deze brief aan te vinken, te ondertekenen en op te sturen naar GD of digitaal invullen op www.gddiergezondheid.nl/SEIN.

Zo blijft u op de hoogte van het voorkomen van deze infectieuze paardenziekten in Nederland. Daarnaast sluiten we met dit programma ook internationaal aan bij vergelijkbare initiatieven in Europa zoals RESPE, Equi Focus Point Belgium en het ICC (International Collating Centre UK).

Hopelijk ziet u ook het belang van een dergelijk programma en wij hopen van harte dat u zich aan zult sluiten. Graag zien wij uw reactie tot deelname tegemoet!

Met vriendelijke groet,

Cluster Paard van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)

Gezondheidsdienst voor Dieren (GD)
Boehringer Ingelheim Animal Health

Aanmelden kan via: www.seinalerts.nl

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen