Situatie geschorste diergeneesmiddelen met diethanolamine (DEA)

Naar aanleiding van meldingen door dierenartsen dat er door de schorsing van diergeneesmiddelen met DEA knelpunten in de praktijk ontstaan, heeft de KNMvD deze situatie aangekaart bij het de FIDIN, het ministerie van LNV en het CBG-MEB.

Dat heeft onder meer tot de volgende acties geleid:

Met betrekking tot parenterale TMPS (voor de behandeling van mastitis bij runderen) heeft een fabrikant een wijziging ingediend bij het CBG-MEB, die inmiddels is goedgekeurd. Hierbij wordt DEA vervangen door een andere hulpstof. Dit middel zal waarschijnlijk snel op de markt verkrijgbaar zijn.
Tot zullen dierenartsen gebruik moeten maken van de beschikbare alternatieven.

Wat de toepassing van flunixine bij paarden betreft wordt gewerkt aan een wijziging van de bijsluiter, waarmee alle producten met de werkzame stof flunixine (met DEA) voor het niet voedsel producerend paard beschikbaar blijven. Wanneer deze aanpassing is doorgevoerd wordt de schorsing van deze diergeneesmiddelen opgeheven. Let wel, de bestaande voorraad mag dan alleen nog maar aan niet-voedsel producerende paarden gegeven worden.

Situatie in andere EU-landen

Op 24 september jl. heeft de Europese Commissie een inventarisatie gemaakt van de acties die de lidstaten ondernomen hebben met de middelen die DEA bevatten. Op een enkele lidstaat na hebben alle landen de  vergunningen van deze middelen inmiddels geschorst of zijn van plan te schorsen. Enkele lidstaten hebben een tekort aan alternatieven gemeld (waaronder Nederland, na meldingen door de dierenartsen). Enkele lidstaten hebben actief een recall gelast, andere niet. De meeste lidstaten verwachten geen tekorten van middelen voor bepaalde indicaties. Enkele andere lidstaten hebben ook een tekort aan antibiotica en flunixine. De meeste lidstaten geven aan dat ze hierover in gesprek zijn met de industrie.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen