KNMvD standpunt Tarieven voor diergeneeskundige zorg en keuze voor een dierenarts

Dierenartsen werken vanaf 1998 in een vrije markt vanwege Europese en Nederlandse mededingingswetgeving. Die vrije markt houdt in dat elke dierenartsenpraktijk afzonderlijk zijn eigen tarieven voor de diergeneeskundige zorg moet vaststellen. Het gevolg is dat de tarieven van dierenartsen in Nederland variëren. Het tarief van de dierenarts is echter maar een van de onderdelen die de verschillen tussen dierenartsen bepalen.

De KNMvD kan en wil geen stelling nemen voor of tegen de verschillende manieren waarop dierenartsen zich onderscheiden ten opzichte van hun collega’s. Het staat diereigenaren vrij zelf een keuze te maken uit het aanbod aan diergeneeskundige zorg.

Belangrijke punten 

  1. Diergeneeskundige zorg is vrije markt, dat wil zeggen dat er geen maximumprijzen zijn voor veterinaire zorg. Elke dierenartsenpraktijk stelt zijn eigen prijzen vast, afhankelijk van kosten van de praktijkvoering, de samenstelling van de diergeneeskundige zorg en het type dier dat ter behandeling wordt aangeboden. In het belang van de consument moeten dierenartsenpraktijken volgens Europese regels vrij met elkaar kunnen concurreren op prijs. De KNMvD kan en mag hier geen invloed op uitoefenen. Het ministerie van LNV laat op dit moment onderzoek doen naar de tarieven van dierenartsen.
  2. De kwaliteit en mogelijkheden van diergeneeskundige zorg voor gezelschapsdieren neemt in de gehele sector toe. Dit heeft een opdrijvende werking op de kosten en derhalve de tarieven voor diergeneeskundige zorg. Dit geldt in versterkte mate voor bepaalde spoedklinieken, omdat daar 24/7 hoge eisen worden gesteld aan gekwalificeerd veterinair personeel en medische voorzieningen.
  3. Paradoxaal genoeg verdienen veterinaire professionals nog steeds relatief weinig ten opzichte van andere (hoger)opgeleide professionals. Dit geldt zowel voor dierenartsen als voor paraveterairen.
  4. Veterinaire professionals moeten hun beroep op een gezonde manier uit kunnen oefenen, zowel fysiek als mentaal. Hierbij hoort een marktconforme beloning, gebaseerd op de grote professionele verantwoordelijkheid, de hoge werkdruk en de grote investeringen in deskundigheid.
  5. De problematiek van de onvoorspelbare, hoge kosten waarvoor een eigenaar zich soms gesteld ziet, kan worden ondervangen door het afsluiten van een huisdierverzekering.
  6. Last but not least: ‘bezint eer ge begint’. Een gezelschapsdier brengt kosten met zich mee, waaronder kosten van diergeneeskundige zorg. De eigenaar is hiervoor verantwoordelijk. Sommige rassen/types krijgen bovendien vaker aandoeningen, wat ook in overweging moet worden genomen bij de aanschaf van een gezelschapsdier.

Benieuwd naar het volledige standpunt van de KNMvD? Download het hieronder.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen