Stikstofregels veehouderij mogen niet ten koste gaan van diergezondheid en –welzijn

Meer dan 70% van de rundveedierenartsen, die deelnamen aan de KNMvD-enquête over de voorgestelde wijzging van de regeling diervoerders 2012, verwacht ernstige gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van melkvee. Zie ook de kamerbrief voorgestelde regeling diervoeders 2012.

De belangrijkste zorg van de rundveedierenartsen is dat door het maximeren van het ruw eiwit in krachtvoer het onmogelijk wordt om de gezondheid van individuele koeien via het rantsoen bij te sturen. Dit uit zich volgens de geconsulteerde dierenartsen onder andere in vervetting van de koeien in het einde van de lactatie, pensverzuring en transitieproblemen zoals slepende melkziekte. In zijn algemeenheid leiden eiwittekorten tot verminderde weerstand en vruchtbaarheid. Een gevolg is ook dat kalveren minder vitaal zullen zijn door een te laag eiwitgehalte in het dieet van drachtige koeien en verslechtering van de biestkwaliteit.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête heeft de KNMvD een standpunt opgesteld dat met een  brief onder de aandacht is gebracht van de vaste Kamercommissie van Landbouw, Natuur en Veehouderij. Het uitgangspunt van de KNMvD is dat regels om de stikstofdepositie van de veehouderij terug te dringen niet ten koste mogen gaan van diergezondheid en dierenwelzijn.

De effecten van nieuwe stikstofregels op de gezondheid en het welzijn van de veestapel moeten daarom eerst goed in beeld worden gebracht. Dierenartsen en experts op het gebied van diervoeding moeten daarom nauw betrokken worden bij het opstellen van deze regels.

Op 16 juni aanstaande debatteert de Tweede Kamer over de stikstofregels en de wijziging van de Regeling diervoeders.

 

 

 

 

voorstel wijziging Regeling diervoeders

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen